Co to jest całkowita, udana aborcja i jak rozpoznać, że ją miałaś?

 

Całkowita aborcja oznacza, że ciało wydaliło wszystkie produkty ciąży (krew, tkankę, zarodek) i nie ma potrzeby, aby odbyła się jeszcze jakakolwiek operacja (łyżeczkowanie lub metoda próżniowa). Jedynym sposobem upewnienia się, że miałaś całkowitą aborcję, jest wykonanie badania ultrasonograficznego (USG) 10 dni po zażyciu leków. Nie powinnaś odczuwać bardzo silnego bólu, nie powinno przedłużać się obfite krwawienie, czy gorączka. Krwawienie może się utrzymywać od 1 do 3 tygodni.

Więcej naukowych informacji:
Wszystkie kobiety, które przeprowadziły całkowitą, udaną medyczną aborcję, doświadczają krwawienia z pochwy. 1 Średnia liczba dni krwawienia różni się zależnie od przypadku, ale najczęściej kobiety krwawią od 1 do 3 tygodni. 26
Wiele kobiet od razu wie, czy aborcja się udała, ale radzimy wykonać badanie ultrasonograficzne (USG), żeby uzyskać absolutną pewność. Przeprowadzone badania wykazują, iż kobiety bardzo często twierdzą, że miały całkowitą aborcję, mimo że nie poddały się badaniu USG lub badaniu ginekologicznemu. Jednakże kobieta nie może być całkowicie pewna, że aborcja powiodła się, jeżeli nie zostanie zbadana przez ginekologa i nie wykona badania USG. Najlepiej zrobić badanie USG 10 dni po użyciu Mifepristone, ponieważ po jedynie 5 dniach 80% aborcji jest już całkowite. 55 Badanie USG daje zupełną pewność, że wszystkie tkanki i substancje ciążowe zostały wydalone z ciała.
Kobieta, która miała całkowitą aborcję, nie powinna obserwować żadnych objawów nieudanej aborcji lub infekcji jak bardzo silny ból, przedłużające się, obfite krwawienie lub gorączka.

Niektóre badania dowodzą jednak, że kobiety często poprawnie oceniają, czy przeprowadzona przez nie aborcja medyczna była całkowita, czy też nie - szczególnie gdy użyto również Mifepristonu. Jedna z analiz oparta została na danych, pochodzących z klinicznej próby aborcji z użyciem Mifepristone – Misoprostolu w Chinach, na Kubie i w Indiach. "Spośród 222 kobiet, żadna nie założyła błędnie, że aborcja była udana, jeśli w rzeczywistości nie powiodła się. 110 kobiet błędnie oszacowało, że ich zabieg nie był udany, w wyniku czego po prostu zwróciły się po pomoc do specjalisty, nawet jeśli taka pomoc nie była wcześniej ustalona i zaplanowana." 1 Inne badanie przeprowadzone na kobietach w USA wyprowadziło następujący wniosek: "Kobiety oraz personel medyczny bardzo trafnie określają wydalenie produktów ciąży podczas medycznej aborcji z użyciem Mifepristone i Misoprostolu, nawet bez badania ultrasonograficznego lub badania lekarskiego." 29