Do którego tygodnia ciąży możesz przeprowadzić medyczną aborcję?

 

Zabieg medycznej aborcji możesz przeprowadzić do 12. tygodnia ciąży.

Więcej naukowych informacji:
Początkowo aborcja medyczna była stosowana we wczesnej fazie pierwszego trymestru (niektóre przepisy dozwalały zabieg do 7 tygodnia, inne do 9 tygodnia ciąży). Jednakże skuteczność aborcji medycznej dowiedziono w odniesieniu do całego pierwszego trymestru (12 tygodni), co więcej zabieg powiódł się nawet w drugim trymestrze. 13 W 2004 kliniczny przewodnik Królewskiej Uczelnia Położnictwa i Ginekologii (Royal College Obstetricians and Gynaecologists) stwierdził w oparciu o dowody, że medyczne połączenie Mifepristonu i Misoprostolu mógłoby stanowić bezpieczną i efektywną alternatywę dla chirurgicznych metod aborcji pomiędzy 9. i 13. tygodniem ciąży. 20
Kobiety w ciąży powyżej 9. tygodnia narażone są na wyższe ryzyko powikłań. Granica 9. tygodnia popierana jest także przez innych specjalistów w dziedzinie zdrowia na całym świecie. Oficjalny komunikat, opublikowany na międzynarodowej konferencji o medycznej aborcji w 2004, stwierdza: "W przypadku aborcji do 9. tygodnia ciąży, tabletki mogą być dostarczane przez ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej i kobiety mogą bezpiecznie stosować tę metodę w domu albo w klinice, podług ich własnych preferencji i okoliczności. Medyczna aborcja po 9. tygodniu ciąży i w drugim trymestrze ciąży powinna być przeprowadzana w klinice albo szpitalu." 4