Czy aborcja medyczna jest niebezpieczna?

W przypadkach aborcji medycznej przeprowadzonej w pierwszych 12 tygodniach ciąży istnieje bardzo niskie ryzyko powikłań. Jest ono takie same jak w przypadku naturalnego poronienia. Lekarz może z łatwością wyleczyć te dolegliwości. Na 100 kobiet, które poddały się medycznej aborcji, statystycznie 2 albo 3 muszą udać się do lekarza, punktu pierwszej pomocy lub do szpitala, aby otrzymać dalszą pomoc medyczną. Nawet w krajach, gdzie istnieją bezpieczne usługi położnicze, w czasie porodu umiera 1 na 10 000 kobiet. Odsetek przypadków śmiertelnych przy aborcji medycznej szacuje się na mniej niż 1 na 100 000, co oznacza, że medyczna aborcja jest bezpieczniejsza niż poród i prawie równie bezpieczna jak naturalne poronienie. A zatem bezpieczna aborcja przy użyciu Mifepristone i Misoprostolu zawsze ocala czyjeś życie.

Więcej naukowych informacji:

Naukowcy udowodnili, że liczba przypadków kobiet z powikłaniami na skutek aborcji medycznej jest bardzo niewielka w stosunku do liczby przypadków kobietami, które z powodzeniem i bez powikłań przeprowadziły medyczną aborcję. 16 17 20 21 22 W tych nielicznych przypadkach, w których konieczna jest interwencja chirurgiczna, jak łyżeczkowanie lub metoda próżniowa, interwencja ta może zostac wykonana przez te same jednostki medyczne, które zajmują się poronieniami.

||Długość ciąży || Odsetek kobiet wymagających dalszej pomocy medycznej||

0- 49 dzień (0-7 tydzień)2 %
40-63 dzień (7-9 tydzień)2.5%
64-70 dzień (9-10 tydzień)2,7%
71-77 dzień (10-11 tydzień)3.3%

(Dalsza pomoc medyczna oznacza metodę próżniową lub łyżeczkowanie w przypadkach utrzymującej się ciąży lub niecałkowitej aborcji).

Na 100 kobiet, które poddały się medycznej aborcji, statystycznie 2 albo 3 muszą udać się do lekarza, punktu pierwszej pomocy lub do szpitala, aby otrzymać dalszą pomoc medyczną jak łyżeczkowanie lub zabieg metodą próżniową. Jest to takie same ryzyko, jak w przypadku wymagającej dalszej pomocy medycznej reakcji alergicznej na penicylinę. 56 57

Medyczna aborcja przy użyciu Mifepristonu i Misoprostolu stosowana jest w większości krajów europejskich. W samej Francji od 1992 roku wykonano około 1.000.000 aborcji przy użyciu Mifepristone i Misoprostolu i nie odnotowano tam żadnego przypadku śmiertelnego. (według danych E. Aubeny)

Według danych ze stycznia 2009, okolo 1 000 000 kobiet w Stanach Zjednoczonych i ponad 2 miliony kobiet w Europie zażylo Mifepristone wraz z Misoprostolem, aby wywołać aborcję i odnotowano 5 przypadków śmiertelnych, które wiązały się z użyciem Mifepristone do medycznej aborcji. 65
W 2005 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) opublikowała poradnik zdrowotny, uwzględniający także użycie Mifepristone i Misoprostolu do medycznej aborcji. W poradniku tym FDA stwierdza: "ryzyko śmiertelnej sepsy dla kobiet, przeprowadzających aborcję medyczną jest bardzo małe (około 1 na 100 000 przypadków)." 37 12 36

Zgon na skutek przeprowadzenia aborcji medycznej zdarza się rzadziej niż 1 na 100 000 przypadków. 9 19 Poronienie (zwane również naturalną lub spontaniczną aborcją) występuje stosunkowo często, w 15 na 100 przypadków ciąż. 35 W Stanach Zjednoczonych odsetek przypadków śmiertelnych przy poronieniach wynosi mniej niż 1 na 100 000 przypadków poronień. 35 A zatem odsetek przypadków śmiertelnych przy poronieniach nie różni się od odsetka przypadków śmiertelnych przy aborcji medycznej. 9 62

Dla porównania przedstawiamy odsetek przypadków śmiertelnych przy użyciu Viagry, środka leczącego problemy erekcji. Do początku 2000 roku wypisano około 11 milionów recept na Viagrę. 18 Do 2000 roku 564 mężczyzn zmarło na skutek zażycia Viagry, według danych z artykułu w periodyku Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego (Journal of the American Medical Association). Uwzględniwszy liczbę wypisanych recept, odsetek przypadków śmiertelnych wynosi 1 na 20 000 przepisanych recept! Jeden mężczyna otrzymuje zazwyczaj więcej niż tylko jedną receptę, co oznacza, że odsetek ten jest w rzeczywistości jeszcze wyższy niż 1 na 20 000. Mimo to śmiertelność związana z użyciem Viagry nie spowodowała wycofania leku z rynku.

Porównajmy ponadto śmiertelność związaną z medyczną aborcją ze śmiertelnością związaną z użyciem penicyliny. Śmiertelna reakcja na penicylinę występuje w około 1 na 50 – 100 000 przypadków. 7 A zatem aborcja medyczna jest bezpieczniejsza niż kuracja penicyliną.

Ryzyko związane z poronieniem oraz z bezpieczną, legalną aborcją jest "zasadniczo mniejsze od tego związanego z donoszeniem ciąży". 9

W wielu krajach notuje się więcej przypadków śmiertelnych na skutek porodu niż na skutek aborcji. Rzeczywista liczba śmiertelnych przypadków związanych z aborcją jest nawet mniejsza niż ta pokazana w poniższej tabeli, ponieważ przypadki śmiertelne na skutek aborcji, poronienia oraz ciąży pozamacicznej zgrupowano w jednej kategorii.

KrajPrzypadki śmiertelne związane z poronieniem, ciążą pozamaciczną, aborcjąPrzypadki śmiertelne związane z poronieniem, ciążą pozamaciczną, aborcją wobec urodzeń (żywych) dzieciPrzypadki śmiertelne związane z ciążą (wyłączając aborcję).Przypadki śmiertelne związane z ciążą wobec urodzeń (żywych) dzieci.
Francja21 na 387 000481 na 16 000
Australia00 na 246 000121 in 21 000
Kanada11 na 358 000101 na 33 000

Źródło: WHO, Baza danych odsetka przypadków śmiertelnych, 2001.

Choć mogą pojawić się komplikacje, metoda aborcji medycznej proponowana przez ten serwis jest znacznie mniej niebezpieczna niż poddanie się nielegalnej i niebezpiecznej aborcji w miejscach, gdzie prawo zakazuje wykonywania zabiegów usuwania ciąży. Każdego roku wykonuje się 19 milionów zakazanych zabiegów aborcji, a aż 68 000 z nich prowadzi do śmierci kobiety. 43 Oznacza to, że jedna na każde 279 kobiet, poddających się niedozwolonej aborcji niepotrzebnie umiera.
Na każde z omawianych 68 000 kobiet około 30 (co daje ogólną liczbę 2 040 000 kobiet) cierpi z powodu bólu i innych dolegliwości na skutek poddania się niebezpiecznej aborcji. 44 Jedna na każde 9 kobiet, poddających się niebezpiecznej aborcji niepotrzebnie doświadcza długotrwałych powikłań.

Pomóżcie mi, jestem w ciąży, co mam robić?

Jeśli mieszkasz w kraju, gdzie jest dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji

Co to jest aborcja medyczna?

Przy aborcji medycznej (farmakologicznej) wykorzystuje się leki lub kombinacje…

Czy trudno jest samodzielnie przeprowadzić aborcję medyczną?

Nie. Możesz wziąć Misoprostol. Zażycie Misoprostolu nie jest bardziej…

JAK STOSOWAĆ MIZOPROSTOL?

Powinnaś zakupić co najmniej 12 tabletek 200 mcg mizoprostolu.
W krajach gdzie…

Jak i gdzie mogę nabyć Mizoprostol?

W niektórych krajach kobiety mogą dostać Mizoprostol w lokalnych aptekach i…

Który środek zawierający Mizoprostol należy użyć oraz czy można użyć różnych rodzajów razem?

Cytotec zawiera tylko mizoprostol. Arthrotec zawiera również środki…

Jaki rodzaj pigułki zawierającej Mizoprostol jest najbardziej skuteczny?

Wszystkie rodzaje są skuteczne. Najważniejsze jest aby pigułka zawierała 200mcg…

Nie mogę otrzymać mizoprostolu, czy moglibyście mi go przysłać?

Jeśli mieszkasz w kraju, w którym aborcja jest nielegalna, kliknij tutaj: www.

Możliwości wykonania aborcji w drugim trymestrze (po 12 tygodniach) w Europie:

Late abortions are available in the following countries:

Czy Mizoprostol może być użyty jeśli mam chlamydię?

Chlamydia musi być leczona albo przed albo w trakcie użycia Mizoprostolu.

Are there injections that could end my pregnancy?

The only injection that can successfully end a pregnancy is methotrexate. This…

Co to jest Methotrexate?

Methotrexate może być użyty wraz z mizoprostolem, aby wywołać aborcję. Mimo…

Czy antybiotyki wpływają na użycie pigułki antykoncepcyjnej i/lub Mizoprostolu?

Antybiotyki mogą wpłynąć na użycie pigułki antykoncepcyjnej, jeśli powodują one…

Czy Provera (progesteron) pomaga w wywołaniu aborcji?

Nie, nie pomaga. Provera nie zawiera substancji czynnej, która mogłaby…

Jak rozpoznać, że jesteś w ciąży i jak długo jesteś w ciąży?

Zatrzymanie okresu u większości seksualnie aktywnych kobiet oznacza zajście w…

Do którego tygodnia ciąży możesz przeprowadzić medyczną aborcję?

Zabieg medycznej aborcji możesz przeprowadzić do 12. tygodnia ciąży.

Jestem w ciąży dłużej niż 12 tygodni. Czy mimo to mogę wziąć Mizoprostol?

Mizoprostol po 12 tygodniach nadal może być użyty, ale prawdopodobieństwo…

Co się stanie, jeżeli przyjmiesz lekarstwa nie będąc w ciąży?

Jeśli przyjmiesz lekarstwa nie będąc w ciąży, nie zaszkodzi to twojemu zdrowiu.

Jaki jest poziom hCG podczas ciąży?

Poziomy hCG w tygodniach od Ostatniej Menstruacji (O.M.):

Co w przypadku, gdy twoja grupa krwi to RH-?

Zazwyczaj lekarze doradzają zastrzyk z anty-D globuliną kobietom, które miały…

When you should not do a medical abortion?

You should not use the medicines if:

Co to są przeciwwskazania i jak stwierdzić, że istnieją?

Przeciwwskazania to warunki lub sytuacje mogące uniemożliwić bezpieczne…

Co to jest ciąża pozamaciczna i jak ją wykryć?

Ciąża pozamaciczna to ciąża rozwijająca się poza macicą, najczęściej w…

Co to jest spirala (wkładka wewnątrzmaciczna)?

Spirala (wkładka wewnątrzmaciczna) to środek antykoncepcyjny w postaci…

Dlaczego nie powinnaś być sama podczas przeprowadzania aborcji medycznej i co robić, jeśli jednak będziesz sama?

Radzimy, abyś przyjmowała środki w obecności zaufanej osoby. Przeprowadzanie…

Dlaczego podczas przeprowadzania aborcji powinnaś mieć możliwość dotarcia w ciągu 60 minut do szpitala lub do punktu pierwszej pomocy?

Jest absolutnie koniecznym, abyś mogła uzyskać pomoc w ciągu godziny na wypadek

Jakich środków przeciwbólowych możesz użyć?

Ibuprofen jest najskuteczniejszym środkiem przeciwbólowym w wypadku silnych…

Czy (homeopatyczne) leki które zmniejszają ból w trakcie miesiączki mogą być użyte razem z Mizoprostolem?

Większość z tych leków przeciwdziała skurczom macicy i może wpłynąć na użycie…

How should you use Misoprostol (cytotec)?

You will need 12 pills of misoprostol, 200 micrograms (mcg) each.

Are there other ways to use the Misoprostol?

We strongly advise you to use Misoprostol under your tongue. This way, no…

Czy można zażywać Mifepristone i Misoprostol w okresie karmienia piersią?

Lepiej jest nie karmić piersią przez 5 godzin po zażyciu Mifepristone i po…

Czy ponowne przeprowadzenie medycznej aborcji jest bezpieczne, jeśli w przeszłości już miałaś aborcję?

Kobiety mogą zajść w ciążę przez około 40 lat życia. Niektóre kobiety mają…

Czy można jeść i pić podczas zażywania lekarstw?

Nie powinnaś pić alkoholu ani zażywać narkotyków, gdyż mogą one wpłynąć na…

When will you start bleeding and how long will it last?

After using Misoprostol you should expect bleeding and cramps. Bleeding usually…

Wzięłam pierwszą dawkę Mizoprostolu i zaczęłam krwawić. Czy powinnam wziąć drugą dawkę?

Tak, powinnaś wziąć drugą i trzecią dawkę, pomimo wystąpienia krwawienia.

Ile krwi można utracić i jaki jest jej kolor?

Ogólna zasada jest taka, ze świeża krew jest czerwona, a stara krew jest…

Czy produkty aborcji (łożysko, embrion, krew) są widoczne i co z nimi zrobić?

Kobiety zazwyczaj dostrzegają krew i tkankę na podpasce lub w muszli klozetowej.

Jakie są efekty uboczne lekarstw?

Aborcja medyczna wywołuje takie efekty uboczne jak ból i skurcze, a także…

Odczuwam ogromny ból, choć Mizoprostol przyjęłam parę dni temu. Czy to normalne?

Jeśli zabieg się powiódł, nie powinnaś już czuć bólu, a jedynie krwawić. Tak…

Wzięłam Mizoprostol, ale wynik testu ciążowego jest pozytywny. Co powinnam zrobić?

Czasem zdarza się, że wynik testu ciążowego jest nadal pozytywny nawet po 3 lub…

Co to jest całkowita, udana aborcja i jak rozpoznać, że ją miałaś?

Całkowita aborcja oznacza, że ciało wydaliło wszystkie produkty ciąży (krew

Jak rozpoznać, że wystąpiły powikłania oraz co należy zrobić w wypadku powikłań?

Jeśli dokonałaś medycznej aborcji podczas pierwszych 10 tygodni ciąży, ryzyko…

Jak rozpoznać, że masz zakażenie poaborcyjne?

Zakażenia na skutek aborcji medycznej zdarzają się rzadko.

Jak rozpoznać, że aborcja nie była całkowita?

Niecałkowita aborcja to aborcja, która powiodła się jedynie częściowo. Ciąża…

Co to jest łyżeczkowanie lub metoda próżniowa i czy oczyszczenie jamy macicy jest konieczne po aborcji medycznej?

Rozszerzenie szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy jest chirurgiczną metodą…

Czy Mizoprostol może być wykryty podczas badania krwi?

Tak, ale TYLKO jeśli lekarz aktywnie szukałby tego środka i tylko parę godzin…

Jak rozpoznać, że ciąża nadal trwa?

Utrzymująca się ciąża to ciąża, która rozwija się nawet po zastosowaniu…

Jakie są szanse, że płód będzie rozwijał się nieprawidłowo, jeśli po aborcji ciąża nadal trwa?

Jeśli ciąża nadal rozwija się po zastosowaniu Misoprostolu, wzrasta ryzyko…

Czy musisz wykonać badanie ultrasonograficzne (USG) po przeprowadzeniu aborcji medycznej?

Jeśli nie masz objawów powikłań, nie ma konieczności wykonywania badania…

Czy po aborcji będzie potrzebna ci pomoc psychologiczna?

Większość kobiet po aborcji nie potrzebuje pomocy psychologicznej. Poczucie…

Jakie jest ryzyko?

Wiele nielegalnych aborcji jest niebezpiecznych, przeprowadzane są poza tym bez…

Mizoprostol został zastosowany, pojawiło się niezbyt obfite krwawienie, czy aborcja przebiegła pomyślnie?

Niezwykle trudno jest określić, czy aborcja przebiegła pomyślnie oraz czy była…

Wzięłam Mizoprostol, krwawię jak podczas okresu. Czy powinnam udać się do szpitala?

Nie musisz zgłaszać się do szpitala, ale powinnaś wykonać badanie…

Czy mogę zajść w ciążę od razu po użyciu Mizoprostolu?

Tak. Dlatego musisz jak najszybciej się zabezpieczyć. Metody antykoncepcyjne są…

Czy aborcja medyczna zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi?

Nie, wywołanie aborcji nie zwiększa prawdopodobieństwa zachorowania na raka…

Ile czasu musi minąć zanim zacznę być aktywna seksualnie po aborcji?

Możesz zacząć współżyć wtedy, kiedy będziesz się dobrze czuła. Możesz ponownie…

Czy będziesz mogła zajść w ciążę i mieć dzieci po aborcji medycznej?

Aborcja medyczna nie ma wpływu na twoją zdolność poczęcia i donoszenia ciąży w…

Kiedy po medycznej aborcji możesz znów zajść w ciążę?

Mimo że regularny okres pojawia się dopiero po paru tygodniach od aborcji…

Jak możesz zapobiec niechcianej ciąży w przyszłości?

Około 85% aktywnych seksualnie kobiet nie stosujących antykoncepcji zachodzi w…

Czy mogę kupić tabletkę aborcyjną (RU 486, mifepristone, mifeprex, mifegyne)?

Tabletka aborcyjna (Mifepristone, RU 486) jest zarejestrowana w niektórych…

Czy mam zakażenie?

Czy mam zakażenie? Gorączka może oznaczać, że wystąpiło zakażenie. Jeśli masz…

Użyłam Mizoprostol, lecz krwawienie nie pojawiło się wcale lub było bardzo skąpe. Czy zabieg był skuteczny?

Użyłam Mizoprostol, lecz krwawienie nie pojawiło się wcale lub było bardzo…