Czy trudno jest samodzielnie przeprowadzić aborcję medyczną?

 

Nie. Możesz wziąć Misoprostol. Zażycie Misoprostolu nie jest bardziej skomplikowane niż przyjęcie innych leków. Otrzymasz jasną instrukcję, jak zażyć leki, czego można się spodziewać oraz w jakich przypadkach należy udać się do lekarza. Jeżeli masz pytania dotyczące któregokolwiek kroku w tym procesie, możesz skontaktować się z nami poprzez email info@womenonweb.org. Aborcja medyczna nie musi być przeprowadzana w szpitalu ani w klinice pierwszej pomocy. Ryzyko w wypadku medycznej aborcji jest takie samo jak ryzyko w wypadku poronienia. Około 15 procent wszystkich ciąż kończy się poronieniem. Poronienia mają miejsce zazwyczaj nie w szpitalu, ale w domu. Większość kobiet wie, jak powinny się zachować i udaje się do szpitala jedynie w przypadku takich problemów jak zbyt obfite krwawienie lub gorączka. Aborcja medyczna wywołuje poronienie. Możesz zażyć lekarstwa w domu, jeżeli jesteś zdrowa, jesteś w ciąży nie dłużej niż 12 tygodni, a ośrodek pomocy medycznej nie jest oddalony dalej niż godzinę drogi od ciebie. 64

Więcej naukowych informacji:

Mifepristone oraz Misoprostol nie wywołują skutków, które podlegają obserwacji w szpitalu. "Właściwe zaaplikowanie sobie samej Mifepristone-Misoprostolu jest proste. W przeciwieństwie do innych lekarstw, takich jak adriamycyna lub penicylina w zastrzykach, które wymagają przyjmowania pod nadzorem lekarza ze względu na gwałtowne i potencjalnie śmiercionośne skutki uboczne, Mifepristone i Misoprostol nie są ani skomplikowane w podawniu, ani nie wiążą się z trudnymi i niebezpiecznymi warunkami, wymagającymi nadzoru przyjmowania lekarstw, czy natychmiastowej hospitalizacji." 7
Przeprowadzono liczne badania, analizujące, czy kobiety mogą w domu same przyjmować Misoprostol. Wykazały one, że owszem, kobiety mogą przyjmować Misoprostol w domu i jest to bezpieczne dla zdrowia. 14 Podczas omawianych badań kobiety przyjmowały wpierw Mifepristone w placówce medycznej, a potem Misoprostol w domu.
Misoprostol jest środkiem, wywołującym skurcze i krwawienie. Większe ryzyko wiąże się z przyjęciem Misoprostolu, niż Mifepristone. Wykazano naukowo, że kobiety mogą zażywać Misoprostol w domu. W takim wypadku można zatem uznać, że kobiety, znajdujące się w domu, są w stanie właściwie przyjąć również Mifepristone.
Istnieje ponadto wiele badań dowodzących, że kobiety potrafią poradzić sobie ze skutkami ubocznymi. Jedno z nich przeprowadzono na tysiącach Amerykanek, aby sprawdzić, czy kobiety te potrafią bezpiecznie i skutecznie użyć Mifepristone i Misoprostol przy ograniczonym nadzorze lekarza. Naukowcy wykazali, że kobiety potrafią zastosować się do wskazówek, jak postępować, jeśli pojawią się problemy. Stwierdzono również, że kobiety radzą sobie z wydzieliną tkanki i krwi w przypadku samodzielnego przeprowadzania aborcji medycznej. 7

W innym badaniu, które przeprowadzono na ponad 1000 kobiet, wykazano, że wymagana wizyta kontrolna w placówce medycznej po przeprowadzonym zabiegu medycznej aborcji może być niekonieczna. Stwierdzono: "Sugeruje się, że udzielenie kobietom prostych poleceń i rad, w jaki sposób wykryć powikłania, mogłoby stanowić odpowiednią alternatywę dla póżniejszej wizyty kontrolnej, przy słabych dowodach, iż obowiązkowe wizyty kontrolne wykrywają warunki, których kobiety nie potrafiły rozpoznać same." 20 Kobiety szukają opieki medycznej, gdy pojawiają się problemy. Jeśli posiadają odpowiednią wiedzę oraz dostęp do opieki medycznej, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, w nagłych wypadkach potrafią poradzić sobie same ze skutkami aborcji. 1

Szkoccy lekarze zorganizowali badanie, w którym kobiety przeprowadzały medyczną aborcję w domu. Jeden z naukowców, dr Gillian Penney z Uniwersytetu w Aberdeen, stwierdził: ''Byłem bardzo zaskoczony poziomem akceptacji wśród kobiet dla aborcji przeprowadzanej w domu. Mniemałem, że taki zabieg będzie dla kobiet odstraszający, i że będą one chciały znajdować się pod opieką odpowiedniego personelu, który mógłby pomagać im oraz wspierać je w tym postępowaniu. Natomiast kobiety, które miały takie doświadczenia w rzeczywistości, szczerze czuły, że mogłyby poradzić sobie z tą sytuacją w domu. Wiele z nich wolało własny wybór osób towarzyszyszących oraz możliwość użycia własnych toalet." 46 Żadna z 50 badanych kobiet, które uczestniczyły w badaniu, nie zgłosiła problemów. Brytyjskie Centrum Doradztwa Kobietom w Ciąży (British Pregnancy Advisory Service) oraz Królewska Uczelnia Położnictwa i Ginekologii (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) popiera dostęp kobiet do domowej aborcji medycznej. 46