آیا می‌توانم قسمتی‌ از misoprostol, cytotec را از طریق دهان و قسمتی‌ را از طریق واژن مصرف کنم؟

 

به خانوم‌ها توصیه می‌کنیم که یا قرص‌ها را از طریق واژن یا به صورت زیر زبانی مصرف کنند. بگذارید قرص‌ها زیر زبان برای ۳۰ دقیقه مانده و کاملا آب شوند. قورت دادن قرص‌ها اثر آنها را کم می‌کند. همچنین می‌توان قرص‌ها را در عمق واژن قرار داد(جایی‌ که رحم شروع میشود). اگر که قرص‌ها را در عمق واژن نگذاریم کارساز نخواهند بود. برای موثر تر بودن می‌توان قرص‌ها را خیس کرد.
مصرف قرص‌ها به صورت زیر زبانی مزیت کوچکی داشته.در صورت ترس از مصرف واژنی یا اینکه احتمال می‌دهید ممکن است نیاز به رفتن به پزشک داشته باشید، امکان پیدا کردن باقی‌ مانده قرص‌ها درون واژن وجود ندارد.