آیا امکان حاملگی مجدد بد از مصرف misoprostol وجود دارد؟

 

بله، فورا باید احتیاطات لازمه را کرد، برای راهای پیشگیری از بارداری به این وب‌سایت بروید *