چه مارکی‌ از misoprostol را استفاده کنم و آیا مارک‌های مختلف را با هم می‌تونم استفاده کنم؟

 

‏Oxaprost و Arthotec حاوی یک مسکن میباشند. ممکن است که برای خیلی از خانوم‌ها خوش آیند به نظر بیایند ولی‌ این مسکن‌ها روی کبد اثر منفی‌ میگذرند.
اگر فقط oxaprost و arthrotec موجود میباشند، بهتر است که oxaprost۵۰ یا arthrotec۷۵ را انتخاب کنیم. مارک‌های مختلف قابل استفاده با یکدیگر میباشند مهم فقط مقدار misoprostol می‌باشد.