آیا خانوم‌هایی‌ که دچار به کلامیدیا بوده میتوانند از misoprostol استفاده کنند؟

 

عفونت کلامیدیا یکی‌ از علل ناباروری می‌باشد و باید قبل یا هنگام استفاده از misoprostol درمان شود. درمان با استفاده از داروی Doxycycline میلی‌گرم۱۰۰، ۲ بار در روز به مدت ۷ روز در جمع می‌باشد.