از misoprostol استفاده کرده و همچنان درد شدید دارم، آیا این طبیعی می‌باشد؟

 

اگر که درمان موفق بوده در این صورت دردی نباید داشته باشید، فقط خونریزی. درد شدید پس از گذشت چند روز میتواند نشانی‌ خالی‌ نشدن رحم باشد. تنها راهی‌ که می‌توان این را تشخیص داد گرفتن اولتراساند می‌باشد. خیلی مهم است که از خالی‌ بودن رحم اطمینان پیدا کنیم همچنین برای جلوگیری از عفونت در رحم.
اگر قرص‌ها را از طریق واژن مصرف کردید باید با انگشتان خود درون واژن را برسی‌ کنید تا از جذب شدن قرص‌ها اطمینان پیدا کنید. در صورت امکان بهتر است که چند روز صبر کنید چون قرص‌ها به سادگی‌ در واژن جذب نمیشوند. اگر پزشکی‌ باقی‌ مانده قرص‌ها را درون واژن پیدا کند ممکن است قضیه را به پلیس گزارش دهد. در کشور‌هایی‌ که امکان محاکمه خانوم‌ها در صورت القأ سقط جنین وجود دارد لازم نیست که به پرسنل پزشکی‌ بگویید که خود سقط جنین کردید، میتوانید بگویید که جنین شما افتاده است. پزشک فرق بین این دو راا تشخیص نخواهد داد مگر اینکه باقی‌ مانده قرص‌ها را درون واژن پیدا کند. اگر که سقط کامل نشده باشد ممکن است به کورتاژ نیاز داشته باشید.