คุณจะท้องได้อีกเมื่อไหร่หลังจากทำแท้งแล้ว?

 

ถึงแม้ว่าหลังทำแท้งแล้วจะต้องรออีกหลายสัปดาห์กว่าจะมีเมนส์อีกครั้ง แต่คุณอาจจะไข่ตกได้ในช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งหรือสองหลังจากทำแท้ง ซึ่งทำให้ตั้งท้องได้ ถ้าคุณไม่ต้องการตั้งท้องอีกหลังจากเพิ่งทำแท้งไปหมาดๆ จะต้องคุมกำเนิดทันที

คุณอาจจะใช้คอนด้อมหรือวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นๆทันที การใส่ห่วงสามารถใส่ได้ในระยะ 4-14 วันหลังจากใช้ไมโซพรอสทอลแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังมีเลือดออกกระปริปกระปรอยก็ตาม หรือจะรอไปใส่ห่วงหลังจากมีเมนส์ครั้งต่อไปก็ได้ แต่ในระหว่างนี้ก็ต้องใช้การคุมกำเนิดแบบอื่นๆ ถ้าไม่อยากเสี่ยงต่อการท้องไม่พร้อมอีก

คุณสามารถใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆได้ (ยาเม็ด, แผ่นแปะ, ยาฉีด) ในวันที่ใช้ไมโซพรอสทอลก็ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าการทำแท้งไม่ได้ผล และคุณยังท้องต่อ ฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมกำเนิดแบบเม็ด แบบแผ่นแปะ และแบบฉีดจะไม่เป็นอันตรายต่อการเติบโตของตัวอ่อน อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณตรวจโดยวิธีอัลตราซาวด์ถ้าเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำแท้งประสบผลสำเร็จ

ถ้าคุณเริ่มใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก่อนรอบเดือนมา ทางที่ดีควรจะใช้ถุงยางร่วมด้วย เพราะในช่วงนี้ยาเม็ดจะมีประสิทธิภาพน้อยลง

และถ้าคุณต้องการท้องอีกหลังจากทำแท้งด้วยยา ควรจะรอจนกระทั่งมีเมนส์ครั้งแรกตามปกติก่อน และในระหว่างนี้ควรคุมกำเนิด