การปรับปรุงล่าสุด สำรวจทั้งหมด

Find Your Abortion Project

Are you looking for a safe option to end your pregnancy?
This online tool helps…

Do you live in the USA and need abortion pills?

The supreme court just overturned Roe vs Wade and together with Wyoming

Abortion Clinic in Amsterdam

Women on Waves can provide abortion with pills up to 9 weeks of pregnancy. (we…

Ben jij tevreden met je anticonceptie?

Deze vragenlijst gaat over het voorkomen van een zwangerschap. Gebruik je nu…

Campaigns

Our better known campaigns involve sea voyages, drones or robots to countries…

Women on Web website is blocked?

Women on Web’s website is censored in several countries but there are ways to…

การทำแท้งด้วยยา

คุณ สามารถทำ แท้งอย่างปลอดภัยโดยใช้ไมเฟพริสโตน และ ไมโซพรอสทอล จากบริการของ…