چگونه از قرص ضد بارداری استفاده کنم؟

این داروها تا ۷۲ ساعت پس از ارتباط جنسی‌ کارساز میباشند. در کشور ایران این داروها در دسترس میباشند:
‏Longil (نسخه لازم نمی‌باشد)
‏Ovocease (نسخه لازم نمی‌باشد)
لطفا به این وب‌سایت ec.princeton.edu/index.html