بعد از سقط جنین برای ارتباط جنسی‌ دوباره چقدر باید صبر کرد؟

 

شما میتوانید هر موقع که دوباره احساس راحتی‌ کردید رابطه جنسی‌ داشته باشید. فورا هم میتوانید دوباره حامله شوید پس باید احتیاطات لازم را کرد، برای روش‌های جلوگیری از برداری به این