روشهای سقط کردن جنین

در سه ماه اول دو روش مطمئن و موثر استفاده میشود:

سقط جنین با دارو

وقتی‌ که داروهای شیمیایی از راه دهان و یا واژن استفاده میشود تا باعث خارج کردن محتویات رحم شود.
اگر شما در کشوری زندگی‌ می‌کنید که دسترسی‌ به سقط جنین مطمئن و قانونی ندارید، لطفا به این وب سایتorg.womenonweb. www بروید. womenonweb یک مرجع پزشکی سقط جنین می‌باشد که به خانوم‌ها در پیدا کردن راهی‌ برای سقط کردن جنین کمک می‌کند. با اهدای ۷۰ یورو به این مرجع شما یک کیت سقط جنین دریافت خواهید کرد. (کیت شامل mifepriston و misoprostolکه ۹۹% موثر در القأ سقط جنین می‌باشد.)
در بعضی‌ از کشورها که دسترسی مطمئن و قانونی به سقط جنین وجود ندارد، داروی misoprostol آسان تهیه میشود و ممکن است از مرجع womenonweb ارزان تر باشد. استفاده از misoprostol به تنهایی‌ ۸۰% موثر می‌باشد. اگر تصمیم به القأ سقط جنین با این دارو به تنهایی‌ دارید لطفا به این وب سایت رجوع کنید. 
‏www.womenonwaves.org/set-274-en.html?lang=en

کورتاژ

کورتاژ محتوای رحم را از طریقه لوله‌ای که وارد رحم میشود بیرون میکشد. به گفته سازمان بهداشت جهانی‌ تا ۱۵ هفته بد از حاملگی‌ کورتاژ با در نظر گرفتن وسایل موجود، مهارت و تعلیمات اجرا کننده موثر است. 

Warning, fake abortion pills for sale online!!

There are a lot of websites that claim they are our partners. Please do not…

What do abortion pills (Mifepristone, RU486, Mifeprex, Mifegyne) look like?

RU 486,( the abortion pill, Mifepristone, Mifegyne, Mifeprex, Zacafemyl) is…

Abortion Laws Worldwide

Approximately 25% of the world's population lives in countries with highly…

Break The Silence

You can help support abortion rights and help break the taboo around abortion.