آیا دارویی که تزریق بشود برای پایان دادن به حاملگی وجود دارد؟

 

تنها داروی تزریقی که حاملگی را با موفقیت پایان دهد Methotrexate می‌باشد. این دارو در کشورهایی که دسترسی‌ به سقط جنین محدود می‌باشد ممکن است وجود نداشته باشد.
در بعضی‌ کشورها به خصوص کشور‌های آمریکای جنوبی، داروخانه ممکن است به خانوم‌ها آمپول هورمون(oxytocin یا quinine)  برای خاتمه دادن به حاملگی ارائه دهد. این آمپول‌ها کارساز نبوده و ممکن است برای سلامتی‌ مضر هم باشند.
در بعضی‌ کشورها به خصوص برزیل و دیگر نقاط آمریکای جنوبی، وب‌سایت‌هایی‌ آمپول RU۴۸۶ یا mifepristone ارائه میدهند. این آمپول‌ها تقلبی میباشند. mifepristone به صورت تزریقی برای استفاده انسان‌ها وجود ندارد. مواظب این وب‌سایت‌ها باشید، آن‌ها تقلبی بوده و نه تنها خطرناک برای سلامتی‌ بوده منجر به پایان حاملگی هم نمیشوند.
‏*pharmacy provision of medical abortifacients in a latin american city Diana Lara, Katrina Abuabar, Daniel Grossman, Claudia Diaz-Olavarrieta, Contraception ۷۴ (۲۰۰۶) ۳۹۴-۳۹۹