Minister van VWS geeft onjuiste informatie over veiligheid gebruik abortuspil

Persbericht 25-9-2011
Minister van VWS doet onjuiste uitspraak over veiligheid gebruik abortuspil Ten onrechte stelt de Minister van VWS dat medicamenteuze abortus via het internet gevaarlijk is.
In Nederland overlijden er minder vrouwen aan een veilige abortus dan aan het uitdragen van hun zwangerschap.

Gynaecologen waarschuwen voor gevaarlijke abortuspil, zo kopte het Algemeen Dagblad op haar voorpagina. Dit bericht werd door diverse media als de NRC klakkeloos overgenomen. Vrouwen die de pil gebruiken zouden kunnen doodbloeden of onvruchtbaar raken als deze pil zonder medisch toezicht wordt gebruikt. Minister Schippers van VWS roept op om de pil niet te gebruiken.

Het lijkt verstandig dat de Minister van VWS zich laat voorlichten over de voor- en nadelen van medicamenteuze abortus voordat zij dit soort uitspaken doet.

In Nederland overlijden er minder vrouwen aan een veilige abortus dan aan het uitdragen van hun zwangerschap. Jaarlijks overlijden er in Nederland meer dan 20 vrouwen rond de bevalling

Nederlandse vrouwen gebruiken sinds 10 jaar de abortuspil in de thuissituatie. Hier is nog nooit een vrouw overleden ten gevolge van een complicatie.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat medicamenteuze abortus in de thuissituatie veilig is, ook als deze via het internet is verschaft.

Het melden van een kans op overlijden als gevolg van medicamenteuze abortus is onnodige stemmingmakerij. Dit geldt ook voor het vermeende gevaar van onvruchtbaarheid. Onvruchtbaarheid is het gevolg van onveilige illegale abortus met vieze instrumenten in landen waar abortus verboden is, maar niet van veilige medicamenteuze abortus. Daardoor is de sterfte ten gevolge van illegale abortus in Afrikaanse landen vele malen hoger dan die van illegale abortus in Latijns Amerika, waar vrouwen met een van de gewraakte abortusmedicijnen, Misoprostol, zelf een medicamenteuze abortus opwekken.

Women on Waves constateert dan ook de Minister van VWS ten onrechte uitspraken doet over de onveiligheid van internetabortus. Beter kan de Minister zich richten op goede toegankelijkheid van
tot medicamenteuze abortus in Nederlandse en objectieve voorlichting door abortus klinieken. Zo meldt één van de Nederlandse abortusklinieken op haar website dat de abortuspil alleen tot 7 weken gebruikt kan worden, dat deze vaak niet gebruikt kan worden vanwege medische redenen, en dat vrouwen vanwege het risico van ernstige bloedingen vier uur in de kliniek moeten verblijven. Dit terwijl de abortuspil veilig tot 9 weken gebruikt kan worden, er uiterst zelden een medische reden is om gebruik van de pil af te raden en thuisgebruik zeer veilig is zoals internationaal onderzoek in vele landen toont.medicamenteuze abortus in Nederland, waar sommige abortusklinieken nog steeds onjuiste informatie over deze behandeling op hun website melden.

Abortus is en blijft een onderwerp dat veel emoties oproept. Het is dan ook zaak zowel voor de Minister van VWS als voor de media om zich te baseren op objectieve informatie om zo bij te dragen aan optimale zorg voor ongewenst zwangere vrouwen.

Dr. Gunilla Kleiverda, Gynaecoloog Flevoziekenhuis Almere en voorzitter bestuur Women on Waves. Email: kleiverd@xs4all.nl

wetenschappelijke publicaties:

Grossman D, Grindlay K, Buchacker T, Lane K, Blanchard K. Effectiveness and acceptability of medical abortion provided through telemedicine. Obstetrics and Gynecology. July 2011; 118(2):296-303

Shannon C, Winikoff, B. How much supervision is necessary for women taking mifepristone and misoprostol for early medication abortion. Future Medicine 2008; 4(2):107-111.
(www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/17455057.4.2.107)

WHO: frequently asked questions about medical abortion www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9241594845/en/index.html

Providing medical abortion on low resource settings
gynuity.org/resources/info/medical-abortion-guidebook/

Using telemedicine for termination of pregnancy with mifepristone and misoprostol in settings where there is no access to safe services.
Gomperts RJ, Jelinska K, Davies S, Gemzell-Danielsson K, Kleiverda G. , BJOG. 2008 Aug;115(9):1171-5; discussion 1175-8. Epub 2008 Jul 10. (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18637010)

Vrouwenrechtenorganisaties: maak abortuspil beschikbaar bij dokter

Vandaag lanceren 13 organisaties voor vrouwenrechten een burgerinitiatief om de…

Publicatie Medisch Contact, november 2012

Women on Waves voert, op uitnodiging van lokale organisaties, actie voor…

Publications dutch parliament

Here you can find all the documents concerning the questions that have been…

Staatssecretaris Bussemaker en Minister Hirsch Ballin lichten Tweede Kamerleden verkeerd voor

Staatssecretaris Bussemaker heeft recent mede namens Minister Hirsch Ballin…

Staatssercetaris Bussemaker licht kamer verkeerd voor!

Staatssecretaris Bussemaker en Minister Hirsch Ballin lichten Tweede Kamerleden…

Teken de Petitie!

Strafvervolging is stopgezet. Petitie hoeft niet meer ondertekend te worden.