Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması
KADINLAR “2 ÇOCUK” DİYOR,

KÜRTAJDA ÖZGÜRLÜK İSTİYOR


Kadir Has Üniversitesi Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması, kadın-erkek eşitsizliğini gözler önüne sererken, kürtaj, çocuk…

Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması

KADINLAR “2 ÇOCUK” DİYOR,

KÜRTAJDA ÖZGÜRLÜK İSTİYOR


Kadir Has Üniversitesi Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması, kadın-erkek eşitsizliğini gözler önüne sererken, kürtaj, çocuk sayısı, kadının çalışması ve aile yaşamı konusunda toplumun nabzını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 53’ü kürtajın bir hak olduğunu, yasaklanmaması gerektiğini belirtirken, 18 yaş altındaki gençlerin aile izni ile evlendirilmesine de yasak getirilmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 83,8 düzeyinde. Ankete katılanların yüzde 41’i ideal çocuk sayısını 2 olarak yanıtladı.


Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’neil Şimşek’in koordinatörlüğünde, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Toktaş, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Suncem Koçer ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, katılımıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması” sonuçları kamuoyuna açıklandı.

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”, Nisan 2015’de Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 50,7’sini kadınlar, yüzde 49,3’ünü de erkekler oluşturdu.

Araştırmaya göre, Türkiye’de evliliklerde eşleri aileler tanıştırıyor ve bireyler tanıştıktan sonra ilk 10 ay içinde evleniyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 37,8’i eşiyle aileleri aracılığı ile tanıştığını belirtiyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de çiftlerin yüzde 38,7’si tanıştıktan sonra 10 ay içinde, yüzde 26,4’ü 20 ay içinde evleniyor. Ankete katılanlar kadınlar için ideal evlilik yaşını 24-25 olduğunu belirtirken, erkekler için ideal evlilik yaşı 27-28 olarak görülüyor.

İdeal çocuk sayısı 2

Ankete katılanların yüzde 28,3’ünün 1, yüzde 41,1’inin 2 çocuğu var. Yaş-çocuk sayısı dağılımına bakıldığında, 40 yaş altındaki çiftlerde çocuk sayısı 1 veya 2’de e kalırken, 40 yaş

üzerinde 3’e yükseliyor. Ankete katılanların yüzde 60.1’i ideal çocuk sayısını 2 olarak yanıtlarken, yüzde 22’si 3 olarak belirtiyor.

Türkiye temsiliyetine sahip ankette 18 yaş altındaki kız çocuklarının evlendirilmesine karşı olanların oranı ise yüzde 85.8. Katılımcıların yüzde 82,6’sı Türkiye’de çocuk gelin sorununun yaygın olduğunu ve yasal olarak yasaklanması gerektiğini belirtirken, katılımcıların yüzde 83,8’i anne-babaya kızların küçük yaşta evlendirilmesi için izin hakkı verilmemesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

Ankete katılan kadın ve erkeklerin kürtaj konusundaki yanıtları ise benzer nitelikte. Ankete katılanların yüzde 53,9’u kürtajın kadının en temel hakkı olduğu ve yasaklanamayacağı görüşüne katıldığını belirtiyor. Bu yanıt kadınlarda yüzde 59, erkeklerde ise yüzde 48,8 düzeyinde.

Türkiye’de evli çiftlerden taraflar kendi anne ve babası ile haftada 2-3 kez görüşürken, eşinin anne ve babası ile haftada 1 kez görüşüyor.

Parayı erkek idare ediyor

Ankete katılanların “yüzde 38,8’i evin reisi erkektir” ifadesine katılırken, bu oran kadınlarda yüzde 27,7, erkeklerde yüzde 50. Ancak ankete göre, aile içi kararlarda kadın ve erkeğin karar vermede etkisi eşit.

Araştırmaya katılan erkeklerin neredeyse yarısı, yüzde 49,2’sinin eşinin geliri yok. Araştırmaya yanıt veren kadınların yüzde 34,1’i de geliri olmadığını belirtiyor. Kadının eşinden daha fazla geliri olmasının sorun yaratacağını düşünen kadınların oranı 43,9, erkeklerin oranı ise yüzde 45,9. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 43,6’sı parayı kendisinin idare ettiğini, eşine belirli bir pay verdiğini belirtiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 71,2’si Türkiye’de kadın ve erkek eşitliği olmadığını belirtiyor. Ankete göre ev ve çocuk sorumluluğu kadına ait. Ankete katılanların yüzde 45,6’sı kadınların işte çalışmayı istese de, önceliğinin evlilik ve çocuk olduğu görüşüne katılıyor. Erkeklerin yüzde 79,3’ü çocuğu olan kadının çalışmaması gerektiği görüşünde.

İşsizlik varsa, öncelik erkeğin

Ankete katılanların yüzde 66,9’u iş ararken kadın ve erkeğin fırsat eşitliğine sahip olmadığını belirtiyor. Ancak yanıt verenlerin yüzde 81,3’ü kadınların çalışma hayatına katılmasının önemli olduğu görüşünde ve yüzde 81’i aynı işe eşit ücret verilmesi görüşünde.

Ankete katılanların yüzde 42’17’si, işsizliğin yoğun olduğu dönemde iş hakkının öncelikle erkeğe verilmesi görüşünde. Bu oran cinsiyete göre dağıtıldığında, erkeklerde yüzde 48,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 düzeyinde.

Araştırmadaki sorulara yanıt verenlerin yüzde 77,9’u TBMM’de yeterli kadın milletvekili olmadığını belirtiyor ve yüzde 72,5’i “Daha fazla kadın vekil olmalı” görüşünü destekliyor. Ankete katılanların yüzde 61,4’ü “Siyasi partilerin kadınlara yönelik politikalarının oy vermeniz üzerinde etkisi var mıdır?” sorusuna “Kesinlikle etkiler ve etkiler” yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 83,7’si kadın erkek eşitliğinin sağlamasının devletin görevi olduğu görüşüne katılırken, kadın haklarının hukuki olarak korunması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 81,7. Ankete yanıt verenlerin yüzde 67,3’ü AB üyeliğinin kadın hakları yönünden faydalı olacağına inanıyor.