Publications dutch parliament

 

Here you can find all the documents concerning the questions that have been posed by the Dutch parliament and the answers of the different Dutch Govenments that were in power since Women on Waves started her work.

 • Commentaar van Women on Waves op wijziging besluit WAZ, 2009

  1. Het besluit is strijdig met internationale conventies inzake het uitbannen van discriminatie tegen vrouwen De recent gepubliceerde schaduw rapportage inzake het vijfde Nederlandse overheidsrapport over de implementatie van de CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination… Tümünü oku »

 • Kamervragen abortuspillen via internet, 2011

  Tümünü oku »

 • Verslag kameroverleg wijziging BAZ, 2010

  Tümünü oku »

 • Verslag kamercommisie betreffende wijziging BAZ, 2009

  Tümünü oku »

 • kamervragen besluit WAZ 9-2009

  Tümünü oku »

 • verslag kameroverleg besluit WAZ, 12-2009

  Tümünü oku »

 • Kamervragen BAZ/Women on Waves/overtijdbehandeling 2009

  Tümünü oku »

 • Kamervragen definitie zwangerschap 2009

  Tümünü oku »

 • Kamervragen besluit WAZ, 7-2009

  Tümünü oku »

 • Vragen en opmerkingen fracties wijziging BAZ, 2009

  Tümünü oku »

 • Uitstel wijziging BAZ op verzoek eerste kamer, 2009

  13 October 2009: .......worden vragen ingebracht met betrekking tot de bij brief van 9 juni 2009 (31.700 XVI, 162) aan de Kamer voorgelegde wijzigingen in het Besluit afbreking zwangerschap (Baz). Deze vragen zullen schriftelijk
  worden doorgeleid naar de staatssecretaris van VWS met daarbij de… Tümünü oku »

 • Wijziging BAZ 2009, niet in werking

  Tümünü oku »

 • Kamervragen betreffende aangifte bij OM, 12-2009

  Tümünü oku »

 • Kamervragen SGP campagne Spanje, 2008

  The Dutch fundamentalist Christian party SGP asked parliamentary questions to the State secretary of health about the new Campaign of Women on Waves in Spain. The Christian Fundamentalists also attack Chantal Gill'ard member of the Dutch parliament for the PvdA (workers party) for coming to… Tümünü oku »

 • brief KNMG 2008

  Tümünü oku »

 • Kamervragen vervolging late abortus, 2008

  Tümünü oku »

 • kamervragen overtijdbehandeling 2007

  Tümünü oku »

 • Verslag kamerdebat over vergunning WoW, 2007

  Tümünü oku »

 • Brief nav overtijdbehanding, 2006

  Tümünü oku »

 • Verslag parlementaire vergadering raad van europa, 2004

  Tümünü oku »

 • Verslag debat europese top abortus, 2004

  Tümünü oku »

 • Reactie VWS op verstrekken informatie over misoprostol, 2004

  Tümünü oku »

 • Debat campagne portugal 2004

  Tümünü oku »

 • kamervragen campagne portugal 2004

  Tümünü oku »

 • Kamervragen overtijdbehandeling WoW 2004

  "Women on Waves heeft de mogelijkheid om overtijdbehandelingen uit te voeren door middel van de abortuspil. Dit betekent dat overtijdbehandelingen niet instrumenteel mogen worden uitgevoerd en dat de abortuspil alleen mag worden gebruikt voor de
  overtijdbehandeling.." Tümünü oku »

 • kamervragen vergunning WoW 2004

  Tümünü oku »

 • Kamervragen over campagne Polen, 2003

  Tümünü oku »

 • Stemming motie toestemming overtijdbehandeling 2002

  Tümünü oku »

 • Debat toestemming overtijdbehandeling 2002

  Tümünü oku »

 • kamervragen maart 1999

  Tümünü oku »

 • kamervragen mei 1999

  Tümünü oku »

 • beantwoording-kamervragen-overtijdbehandeling-door-een-huisarts.pdf

  Tümünü oku »

jammer voor jet