Paano gamitin ang misoprostol?

 

Kinakailangan ang isang babae ay bumili ng mahigit kumulang sa 12 tableta ng 200mcg ng Misoprostol .
Sa mga bansa kung saan ang aborsyon ay mahigpit na ipinagbabawal, maaaring maisagawa ang pagaaborsyon sa pamamagitan ng misoprostol lamang. Ang maling paggamit ng misoprostol ay lubhang mapanganib para sa kalusugan ng isang babae.

Para maisagawa ang aborsyon, nararapat na ilagay ng isang babae ang 4 na tableta ng 200mcg (may total na 800mcg) ng misoprostol sa ilalim ng dila. Hindi kinakailangang lunukin ang tableta,(humigit kumulang sa 30 minuto).

Pagkalipas ng 3 oras, kinakailangan nya muling maglagay ng 4 na tableta sa ilalim ng kanyang dila.

Pagkalipas ulit ng 3 oras kinakalilangan nya ulit maglagay ng 4 na tableta sa ilalim ng kanyang dila sa ikatlong pagkakataon. Huwag lunukin.