Aruba: Abortion Law

Abortion in Aruba is illegal under article  Titel XIX Afbreking van zwangerschap Artikel 2:270

See more here https://strafrechtaruba.wordpress.com/boek-2/

Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt hij gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4. Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens haar dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

5. Indien de schuldige een van de in het eerste tot en met het vierde lid omschreven misdrijven begaat uit winstbejag dan wel van het plegen daarvan een beroep of gewoonte maakt, worden de op de feiten gestelde gevangenisstraffen met een derde verhoogd. Artikel 2:271 De vrouw die een behandeling ondergaat, terwijl zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 

 

Aruba

Abortion is illegal in Aruba, please go to www.womenonweb.org to obtain medical…