Kort geding: Maak abortuspil toegankelijker ten tijde van COVID-19

PERSBERICHT 10 April, 2020:

Vandaag vindt het kort geding tegen het ministerie van VWS plaats om te zorgen dat de maatregelen ten tijde van COVID-19 geen obstakel vormen voor de toegang tot abortus hulpverlening.

De rechtzaak is aangespannen door Trix (pseudoniem) met als medeeisers Bureau Clara Wichmann en Women on Waves.

Trix is een alleenstaande moeder met een dochter met Corona verschijnselen en kan daarom het huis niet uit, als zij de richtlijnen van de overheid opvolgt. 

Een andere vrouw zit in een onveilige thuissituatie met een partner die haar in deze periode niet langdurig naar buiten wil laten gaan. En nog een andere vrouw wonend op een waddeneiland zou 4 uur moeten reizen om naar een abortuskliniek te gaan.

De organisaties vinden dat de abortuspil juist in deze crisistijd ook zonder fysiek bezoek aan een abortuskliniek versterkt moet kunnen worden na een telefonisch consult met een arts, via een apotheek of de post. Na consultatie door een arts en zo nodig echoscopisch onderzoek dicht bij huis. Abortusklinieken verrichten nu ook al telefonische consultatie. De enige reden die er overblijft om een kliniek te bezoeken is om de abortuspil op te halen, terwijl de abortus die door de medicijnen op wordt gewekt nu ook al thuis plaatsvindt.  

Voor Trix en een aantal van de vrouwen die zich bij de organisaties hebben gemeld, is dit van spoedeisend belang. Zij kunnen nu simpelweg het huis niet uit. 

Andere vrouwen met een ongewenste zwangerschap lopen minder kans om buitenshuis een COVOD-19 infectie op te lopen bij transport naar of bezoek in een kliniek Tot slot wordt ook het personeel in abortusklinieken beter beschermd door zo min mogelijk direct patiëntencontact. 

 

Advocaat Lisa-Marie Komp:
“Veel vrouwen zitten in een heel onveilige thuissituatie. Voorheen kon er onder werktijd een afspraak gemaakt worden zodat hun abortus geheim zou blijven. Omdat iedereen nu thuis moet werken, kan dat niet meer. Andere vrouwen zijn huiverig om een lange reis met openbaar vervoer te maken en een kliniek te bezoeken met de kans daardoor een een Corono-infectie op te lopen door besmetting tijdens transport heen en terug, door personeelsleden of door mede-patienten in een wachtkamer.


Alle drie de vrouwen willen hun zwangerschap binnen het eerste trimester middels de abortuspil afbreken. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft al aangetoond dat dit een veilige manier van het afbreken van een zwangerschap is.

In Engeland en Ierland is het vanwege de COVID-19 crisis nu ook mogelijk om op deze manier abortushulp te verstrekken. The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) heeft een speciale richtlijn voor abortus hulpverlening in tijden van Corona gemaakt met de nadruk op de veiligheid en mogelijkheden van het gebruik telemedine zonder bezoek aan een kliniek.

De abortuspil kan binnen de eerste 9 weken ingenomen worden. Arts en directeur Rebecca Gomperts van Women on Waves wil de abortuspil, na een telefonisch consult en met inachtneming van de wachttermijn van vijf dagen, per post of op recept via de apotheek naar haar cliënten sturen. 

De kans op complicaties bij deze behandeling is zeer klein. Meer dan 95% van de vrouwen ondergaat een complete abortus. Een klein deel van de vrouwen heeft alsnog een curettage nodig, maar dit is minder vaak dan na een spontane miskraam die medicamenteus behandeld wordt.

De vrouwenorganisaties stellen dat begeleiding ook door huisartsen kan worden gedaan, er ligt immers al een richtlijn vanuit het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) klaar om de huisartsen de mogelijkheid te bieden deze zorg te verlenen. Bovendien begeleiden huisartsen ook miskramen. En net als bij een spontane miskraam die in principe thuis plaatsvindt is dit ook het geval bij een medicamenteuze afbreking door een abortuspil. 

Rebecca Gomperts: “Het afbreken van een zwangerschap is een urgent en tijdsgevoelig probleem. Enkele weken wachten is geen optie en betekent voor veel vrouwen dat zij niet meer in aanmerking komen voor een medicamenteuze afbreking Op dit moment is volstrekt onduidelijk hoe lang de beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen nodig zijn. Ook willen wij voorkomen dat vrouwen alleen voor een echo en het halen van een pil een lange tocht met openbaar vervoer naar een abortuskliniek moeten maken met gevaar op Corona-besmetting”