Wie zijn wij?

Women on Waves is een stichting zonder winstbejag die zich bezighoudt met de mensenrechten van vrouwen, meisjes en all ongewenste zwangere personen. Haar taak is het voorkómen van ongewenste zwangerschap en onveilige abortus, overal ter wereld.

Women on Waves werd in 1999 opgericht door Rebecca Gomperts. Na haar opleiding als abortusarts werkte Rebecca Gomperts als arts aan boord van Greenpeace schepen. In Zuid Amerika ontmoette zij veel vrouwen die lichamelijk en mentaal enorm leden als gevolg van ongewenste zwangerschappen en het gebrek aan toegang tot veilige legale abortus hulpverlening. Hun verhalen waren allemaal schrijnend. Sommige vrouwen waren verkracht. Andere vrouwen hadden geen financiele middelen. En er waren vrouwen die waren verstoten door hun familie. Deze vrouwen en hun verhalen zijn de inspiratie voor Women on Waves.

Vanaf een schip kan Women on Waves anticonceptiemiddelen verstrekken, informatie, trainingen en workshops geven en veilige en legale abortus aanbieden buiten de territoriale wateren in landen waar abortus illegaal is. Maar we doen nog veel meer en hier kan je meer te lezen over all onze campagnes.

Women on Waves, dat nauw samenwerkt met plaatselijke organisaties, wil voorzien in een dringende medische behoefte, vrouwen in staat stellen hun recht op reproductieve gezondheidszorg en legale, veilige abortus uit te oefenen en de publieke aandacht vragen voor de gevolgen van ongewenste zwangerschap en illegale abortus.

Women on Waves heeft in  Nederland een ANBI status. Donaties die worden overgemaakt naar bank rekening NL 54INGB 0000003316 zijn daarom volledig belasting aftrekbaar, tot het bedrag dat de Nederlandse wet maximaal toestaat. De activiteiten van Women on Waves worden gesteund door giften van particuliere en filantropische instellingen. Voor de voortzetting van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van uw bijdragen (die u online kunt overmaken, via een beveiligde server).