Verzoek aan minister om toegang tot abortuszorg in COVID-19 tijd te waarborgen via telemedicine

Persbericht 2-3-2020:

Twee vrouwen kunnen vanwege corona-maatregelen niet naar een abortuskliniek gaan. Dat is momenteel nodig om een zwangerschap af te breken, ook met abortuspillen die thuis ingenomen worden. Dit schrijven Bureau Clara Wichmann en Women on Waves in een brief aan de minister. Zij vinden dat de abortuspil voor vroege afbrekingen ten tijde van de COVID-19 maatregelen ook buiten de abortuskliniek via telemedicine en ook door huisartsen verstrekt moet kunnen worden. De organisaties verzoeken de minister in een brief om snel met een oplossing te komen. Enerzijds kunnen vrouwen in quarantaine thuis zo geholpen worden. Anderzijds lopen andere vrouwen met een ongewenste zwangerschap minder kans op om buitenshuis een COVOD-19 infectie op te lopen bij transport naar of bezoek in een kliniek. Tot slot wordt ook het personeel in abortusklinieken beter beschermd door zo min mogelijk direct patientencontact. 

In Engeland waar een zelfde soort abortuswet was als in Nederland wordt nu ook op deze manier de abortushulp vorm gegeven.  The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) heeft een speciale richtlijn voor abortus hulpverlening in tijden van Corona gemaakt met de nadruk op de veiligheid en mogelijkheden van het gebruik telemedine.

Arts en directeur van Women on Waves Rebecca Gomperts wil de medicijnen, na een telefonisch consult per post naar haar cliënten kunnen sturen. Als zij dit nu doet, kan zij strafrechtelijk vervolgd worden. Daarom vraagt zij samen met Bureau Clara Wichmann aan de minister of tijdelijk de mogelijkheid kan komen om de medicijnen naar cliënten thuis te sturen. Deze begeleidende hulpverlening zou ook door huisartsen kunnen worden gedaan, er ligt immers al een richtlijn vanuit de NHG klaar om de huisartsen de mogelijkheid te bieden deze zorg te verlenen. Ook abortusartsen zelf kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.

Rebecca Gomperts: “Het afbreken van een zwangerschap is een urgent en tijdsgevoelig probleem. Op dit moment is volstrekt onduidelijk hoe lang de beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen nodig zijn. Iedereen is opgeroepen thuis te blijven maar vrouwen met een ongewenste zwangerschap moeten nu onnodige gezondheidsrisico’s lopen om naar een abortuskliniek te gaan” 

Beide vrouwen om wie het gaat kunnen nu niet naar buiten. Een van de vrouwen heeft een dochter met ziekteverschijnselen en daarom wordt het haar afgeraden om naar buiten te gaan. De andere vrouw zit in een thuissituatie met een partner die haar in deze periode niet naar buiten wil laten gaan. Beide vrouwen willen hun nog jonge zwangerschap middels de abortuspil afbreken. 

Het gebruik van medicijnen voor een abortus via telemedicine is wetenschappelijk bewezen veilig en  effectief.  De medicijnen staan tevens op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor zwangerschapsafbreking in het eerste trimester.

De organisaties worden bijgestaan door advocate Lisa-Marie Komp: “Door de gelijktijdige toepassing van de COVID-19 maatregelen en het verbod op een behandeling om een zwangerschap af te breken buiten een abortuskliniek blijven vrouwen verstoken van de medische zorg waar zij recht op hebben. Hiernaast riskeren behandelend artsen strafrechtelijke vervolging als zij hun patiënten toch helpen. Dit is in strijd met het recht op zelfbeschikking van de betrokken vrouwen.”

Inmiddels zijn er ook schriftelijke kamervragen gesteld door Liliane Ploumen van de PvdA.

Als de minister niet binnen 24 uur met maatregelen komt om te zorgen dat een goede toegang tot abortus hulpverlening wordt gegarandeerd ten tijde van Corona Crisis, zal er een uitspraak van de rechter verzocht worden middels een kort geding.