Wie zijn wij?

Women on Waves is een stichting zonder winstbejag die zich bezighoudt met de mensenrechten van vrouwen. Haar taak is het voorkómen van ongewenste zwangerschap en onveilige abortus, overal ter wereld.

Women on Waves werd in 1999 opgericht door Rebecca Gomperts. Na haar opleiding als abortusarts werkte Rebecca Gomperts als arts aan boord van Greenpeace schepen. In Zuid Amerika ontmoette zij veel vrouwen die lichamelijk en mentaal enorm leden als gevolg van ongewenste zwangerschappen en het gebrek aan toegang tot veilige legale abortus hulpverlening. Hun verhalen waren allemaal schrijnend. Sommige vrouwen waren verkracht. Andere vrouwen hadden geen financiele middelen. En er waren vrouwen die waren verstoten door hun familie. Deze vrouwen en hun verhalen zijn de inspiratie voor Women on Waves.

Vanaf een schip kan Women on Waves anticonceptiemiddelen verstrekken, informatie, trainingen en workshops geven en veilige en legale abortus aanbieden buiten de territoriale wateren in landen waar abortus illegaal is.

Women on Waves, dat nauw samenwerkt met plaatselijke organisaties, wil voorzien in een dringende medische behoefte, vrouwen in staat stellen hun recht op reproductieve gezondheidszorg en legale, veilige abortus uit te oefenen en de publieke aandacht vragen voor de gevolgen van ongewenste zwangerschap en illegale abortus.

Women on Waves is in Nederland geregistreerd als een liefdadigheidsorganisatie onder Artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Donaties die worden overgemaakt naar haar Postbankrekening 3316 zijn daarom volledig fiscaal aftrekbaar, tot het bedrag dat de Nederlandse wet maximaal toestaat. De activiteiten van Women on Waves worden gesteund door giften van particuliere en filantropische instellingen. Voor de voortzetting van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van uw bijdragen (die u online kunt overmaken, via een beveiligde server).


Contact

Women on Waves P.O. Box 15683 1001 ND Amsterdam The Netherlands tel: +31 20 465…

Our Team

Read about all of the people who are and have worked for Women on Waves!

Juridische posittie Women on Waves en Overtijdbehandeling

In 2018 heeft Women on Waves een vergunning gekregen voor het doen van…

Financial information

Here you can find the annual reports of Women on Waves. Currently we have 1…

Bestuur en Directeur

The board members of Women on Waves are: Gunilla Kleiverda Steve Chapman Cees…

Rebecca Gomperts, MD, MPP

Founder and Director: Rebecca Gomperts studied medicine and visual arts in…