Rechtbank verzocht om 25 kilometer te schorsen

Op 13 Augustus heeft Women on Waves tijdens een spoedvoorziening aan de rechtbank verzocht om de beperkende voorwaarde van “25 kilometer rond het Slotervaart ziekenhuis

Women on Waves probeert al 3 jaar een vergunning voor het verrichten van eerste trimester abortussen aan boord van het schip te verkrijgen. Kern van het geschil tussen de staatssecretaris en Women on Waves is de medische en logistieke betekenis van de wettelijke bepaling in de WAZ dat de abortus kliniek een contract moet hebben met een ziekenhuis "in de omgeving". Het contract met het ziekenhuis is bedoeld om "diagnostische en therapeutische consultatie" tussen kliniek en ziekenhuis te waarborgen en niet voor de opvang van acute hulpverlening aangezien alle klinieken en artsen over de hele wereld daartoe zo wie zo verplicht zijn. In de wet staat dat van geval tot geval bezien zal worden of de afstand tussen kliniek en ziekenhuis aanvaardbaar is.

Women on Waves heeft middels een wetenschappelijk onderbouwd medisch expertise rapport, ondertekent door meer dan 100 artsen, aangetoond dat eerste trimester abortus zeer veilig en verantwoord aan boord van het Women on Waves schip kan worden uitgevoerd en dat de afstand van de kliniek tot het Slotervaart ziekenhuis (ziekenhuis waar een contract mee is) aanvaarbaar is, ook als het schip zich in internationale wateren bevind. De abortushulpverlening is in de afgelopen 20 tot 25 jaar ernorm verbeterd met name door ontwikkeling en het gebruik van de echo en nieuwe medicatie zoals misoprostol en mifepristone. De staatsecretaris (zelf geen arts) negeert deze medisch specialistische opinie en suggereert dat Women on Waves onvoldoende goede zorg zou kunnen geven.

Verder beweert de Staatsecretaris dat Women on Waves niet kan voldoen aan de wettelijke eis van het een contract met een ziekenhuis “in de omgeving