Uitstel wijziging BAZ op verzoek eerste kamer, 2009

Uitstel wijziging BAZ op verzoek eerste kamer, 2009
13 October 2009: .......worden vragen ingebracht met betrekking tot de bij brief van 9 juni 2009 (31.700 XVI, 162) aan de Kamer voorgelegde wijzigingen in het Besluit afbreking zwangerschap (Baz).

13 October 2009: .......worden vragen ingebracht met betrekking tot de bij brief van 9 juni 2009 (31.700 XVI, 162) aan de Kamer voorgelegde wijzigingen in het Besluit afbreking zwangerschap (Baz). Deze vragen zullen schriftelijk
worden doorgeleid naar de staatssecretaris van VWS met daarbij de kanttekening van de commissie dat zij er vanuit gaat dat de voorgestelde wijzigingen van het Baz niet in werking zullen treden dan nadat de gestelde vragen naar het oordeel van de commissie naar tevredenheid zijn beantwoord.

Publications dutch parliament

Here you can find all the documents concerning the questions that have been…