Publications dutch parliament

 

Here you can find all the documents concerning the questions that have been posed by the Dutch parliament and the answers of the different Dutch Govenments that were in power since Women on Waves started her work.

 • Commentaar van Women on Waves op wijziging besluit WAZ, 2009

  1. Het besluit is strijdig met internationale conventies inzake het uitbannen van discriminatie tegen vrouwen De recent gepubliceerde schaduw rapportage inzake het vijfde Nederlandse overheidsrapport over de implementatie van de CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination… Read more »

 • Kamervragen abortuspillen via internet, 2011

  Read more »

 • Verslag kameroverleg wijziging BAZ, 2010

  Read more »

 • Verslag kamercommisie betreffende wijziging BAZ, 2009

  Read more »

 • kamervragen besluit WAZ 9-2009

  Read more »

 • verslag kameroverleg besluit WAZ, 12-2009

  Read more »

 • Kamervragen BAZ/Women on Waves/overtijdbehandeling 2009

  Read more »

 • Kamervragen definitie zwangerschap 2009

  Read more »

 • Kamervragen besluit WAZ, 7-2009

  Read more »

 • Vragen en opmerkingen fracties wijziging BAZ, 2009

  Read more »

 • Uitstel wijziging BAZ op verzoek eerste kamer, 2009

  13 October 2009: .......worden vragen ingebracht met betrekking tot de bij brief van 9 juni 2009 (31.700 XVI, 162) aan de Kamer voorgelegde wijzigingen in het Besluit afbreking zwangerschap (Baz). Deze vragen zullen schriftelijk
  worden doorgeleid naar de staatssecretaris van VWS met daarbij de… Read more »

 • Wijziging BAZ 2009, niet in werking

  Read more »

 • Kamervragen betreffende aangifte bij OM, 12-2009

  Read more »

 • Kamervragen SGP campagne Spanje, 2008

  The Dutch fundamentalist Christian party SGP asked parliamentary questions to the State secretary of health about the new Campaign of Women on Waves in Spain. The Christian Fundamentalists also attack Chantal Gill'ard member of the Dutch parliament for the PvdA (workers party) for coming to… Read more »

 • brief KNMG 2008

  Read more »

 • Kamervragen vervolging late abortus, 2008

  Read more »

 • kamervragen overtijdbehandeling 2007

  Read more »

 • Verslag kamerdebat over vergunning WoW, 2007

  Read more »

 • Brief nav overtijdbehanding, 2006

  Read more »

 • Verslag parlementaire vergadering raad van europa, 2004

  Read more »

 • Verslag debat europese top abortus, 2004

  Read more »

 • Reactie VWS op verstrekken informatie over misoprostol, 2004

  Read more »

 • Debat campagne portugal 2004

  Read more »

 • kamervragen campagne portugal 2004

  Read more »

 • Kamervragen overtijdbehandeling WoW 2004

  "Women on Waves heeft de mogelijkheid om overtijdbehandelingen uit te voeren door middel van de abortuspil. Dit betekent dat overtijdbehandelingen niet instrumenteel mogen worden uitgevoerd en dat de abortuspil alleen mag worden gebruikt voor de
  overtijdbehandeling.." Read more »

 • kamervragen vergunning WoW 2004

  Read more »

 • Kamervragen over campagne Polen, 2003

  Read more »

 • Stemming motie toestemming overtijdbehandeling 2002

  Read more »

 • Debat toestemming overtijdbehandeling 2002

  Read more »

 • kamervragen maart 1999

  Read more »

 • kamervragen mei 1999

  Read more »

 • beantwoording-kamervragen-overtijdbehandeling-door-een-huisarts.pdf

  Read more »

jammer voor jet