Publications dutch parliament

Here you can find all the documents concerning the questions that have been posed by the Dutch parliament and the answers of the different Dutch Govenments that were in power since Women on Waves started her work.


schrap de wet

Commentaar van Women on Waves op wijziging besluit WAZ, 2009

1. Het besluit is strijdig met internationale conventies inzake het uitbannen…

Uitstel wijziging BAZ op verzoek eerste kamer, 2009

13 October 2009: .......worden vragen ingebracht met betrekking tot de bij…

Kamervragen SGP campagne Spanje, 2008

The Dutch fundamentalist Christian party SGP asked parliamentary questions to…

Kamervragen overtijdbehandeling WoW 2004

"Women on Waves heeft de mogelijkheid om overtijdbehandelingen uit te voeren…

Staatssercetaris Bussemaker licht kamer verkeerd voor!

Staatssecretaris Bussemaker en Minister Hirsch Ballin lichten Tweede Kamerleden…

Staatssecretaris Bussemaker en Minister Hirsch Ballin lichten Tweede Kamerleden verkeerd voor

Staatssecretaris Bussemaker heeft recent mede namens Minister Hirsch Ballin…

Huisartsen moeten toegang krijgen tot de abortuspil.

Tekst artikel zoals geplaatst in Nederlands Juristenblad 23 2009

De Ministerraad tracht met besluit de OTB onder de strafwet te brengen.

De overtijdbehandeling De OTB kent een historische uitzonderingspositie in de…