Lady Lberty Abortion Pill Crown by Eva van Kempen (c)
Photo by Pedro da Fonseca

Lady Lberty Abortion Pill Crown by Eva van Kempen (c)

Photo by Pedro da Fonseca

Instagram censor Abortion Rights Face-filter.

February 27, 2020:
Instagram did not approve the virtual face-filter version of…

De pilot van de overtijdbehandeling door huisartsen is geslaagd.

Vandaag staat hier een uitgebreid artikel over in Medisch Contact. Vorig jaar…