De pilot van de overtijdbehandeling door huisartsen is geslaagd.

Vandaag staat hier een uitgebreid artikel over in Medisch Contact. Vorig jaar stelde het Gerechtshof in een rechtszaak die Bureau Clara Wichmann samen met Women on Waves en een groep huisartsen en verloskundigen was gestart dat het niet duidelijk was of de overtijdpil onder de strafbaarstelling van artikel 269 WvSR viel, omdat de overtijdbehanding expliciet is uitgesloten van strafbaarstelling in het wetgevingstraject van de Abortuswet in 1981. De overtijdbehandeling kan worden gedaan tot twee weken na het uitblijven van de menstruatie.

"Dat de huisarts nu de overtijdbehandeling gaan aanbieden is heel belangrijk voor de toegankelijkheid en privacy van vrouwen, zeker met de toenemende intimidatie van vrouwen door anti-abortus demonstranten bij abortusklinieken"  aldus Rebecca Gomperts,  directeur van Women on Waves: "Ons onderzoek heeft laten zien dat het voor de meest kwetsbare vrouwen een enorm moeilijk kan zijn om hulp te krijgen via een abortuskliniek vanwege  de kosten, afstand en noodzaak tot geheimhouding"

“We zijn blij dat uit deze pilot zo duidelijk blijkt wat de meerwaarde is voor vrouwen van deze zorg door zorgprofessionals in de eerste lijn. In Nederland zijn het nu eenmaal de huisartsen en verloskundigen in de wijk waar vrouwen als eerste aankloppen. De pilot laat ook goed zien dat juist als het gaat om vrouwen voor wie schaamte en geheimhouding erg belangrijk zijn, de huisarts een enorm fijne oplossing kan bieden als je onbeschermde sex hebt gehad en je wilt voorkomen dat je zwanger wordt.” Aldus, de Anniek de Ruijter, directeur van Bureau Clara Wichmann

Uit de pilot bleek dat onder professionele begeleiding van een bekwame huisarts de vrouwen laagdrempelig en binnen zeer korte tijd kon helpen met hun zorgvraag voor een overtijdbehandeling.

“We hopen dat op basis van deze bevindingen de standaarden en leidraden ook door de NHG wordt aangeboden aan de rest van de Nederlandse huisartsen.” Aldus de Ruijter  

Op dit moment is er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig dat het afbreken van een zwangerschap onder begeleiding van de huisarts mogelijk wenst te maken tot 9 weken zwangerschap. Dit wetsvoorstel betreft niet de overtijdpil. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Peter Leusing (peter.leusink@kpnmail.nl)