Internetowy serwis Women on Web zapewni bezpłatne aborcje kobietom w Polsce, u których stwierdzono ciężkie wady rozwojowe płodu.

22 października 2020 roku polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że polskie kobiety już nie będą mogły legalnie przerywać ciąży w przypadku ciężkich wad rozwojowych płodu. Decyzja ta nakłada jeszcze większe ograniczenia na i tak już surowe przepisy aborcyjne w Polsce.
W odpowiedzi, Women on Web dołoży wszelkich starań, by polskie kobiety ze stwierdzonymi ciężkimi wadami rozwojowymi płodu, uzyskały możliwość darmowego otrzymania tabletek aborcyjnych, by w ten sposób chronić ich prawa człowieka. Women on Web od dawna pomaga, nie pytając o powody, osobom w niechcianych ciążach, w pierwszym trymestrze.

Rozpoznanie ciężkich wad rozwojowych płodu najczęściej następuje w drugim trymestrze ciąży. Według Światowej Organizacji Zdrowia kobiety mogą bezpiecznie stosować leki, Mifepristone i Misoprostol, aby zakończyć ciążę w drugim trymestrze ciąży. Personel medyczny Women on Web zapewni ścisłą opiekę kobietom potrzebującym tej usługi.

W październiku 2018 r. Women on Web złożyło do polskiego Trybunału Konstytucyjnego dokument Amicus Curiae, napisany przez prof. Joannę N. Erdman i prof. Rebeccę J. Cook. Opinia opisuje konsensus w międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka:

  • Kryminalizacja aborcji przyczynia się do niebezpiecznej aborcji, niekorzystnie wpływa na kobiety w trudnej sytuacji życiowej i marginalizowane oraz z natury ogranicza prawa kobiet do integralności fizycznej i psychicznej, do godności i wartości jako istot ludzkich oraz do wolności od wszelkich form dyskryminacji. Międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka wspiera postępującą dekryminalizację aborcji w celu ochrony życia i zdrowia kobiet oraz poprawy jakości ich życia.
  • Biorąc pod uwagę, że wszelkie działania państwowe w zakresie aborcji mają wpływ na prawa kobiet jako prawa człowieka, prawo międzynarodowe nakłada ograniczenia na uprawnienia państwa do kryminalizacji aborcji w oparciu o zasady niearbitralności i proporcjonalności.
  • W celu zapewnienia niearbitralnego i proporcjonalnego prawa karnego dotyczącego aborcji, międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka wymaga co najmniej dekryminalizacji aborcji ze względu na ryzyko poważnych wad rozwojowych płodu oraz ochrony proceduralnej w celu zapewnienia bezpiecznego i pełnego szacunku dostępu do usług na tej podstawie, w pełnym zakresie tego prawa.

 

Dotychczas polski rząd systematycznie ignorował decyzje instytucji międzynarodowych. Organy takie jak Unia Europejska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Rada Europy wezwały Polskę do natychmiastowego przyznania kobietom dostępu do legalnej opieki i usług aborcyjnych. Istnieją poważne obawy na arenie międzynarodowej, że obecny skrajnie prawicowy rząd Polski całkowicie podważył praworządność. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał nawet zakaz wdrożenia nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w Polsce, zamrażając wszelkie zmiany w istniejącym systemie.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest wizytówką aktualnego stanu praworządności w Polsce. Nowe orzeczenie prawie zakazuje wszystkich aborcji w Polsce, ponieważ około 98% wszystkich legalnych aborcji przeprowadzonych w 2019 roku zostało przeprowadzonych w ramach klauzuli wskazującej na stwierdzone ciężkie wady rozwojowe płodu. 

Women on Web będzie nadal służyć potrzebom osób w ciąży w Polsce i walczyć z łamaniem ich praw.

„Nie możemy tak po prostu stać obok, gdy poważnie naruszane są prawa człowieka. Dlatego od dziś, oprócz kobiet i osób w niechcianej ciąży w pierwszym trymestrze, kobiety, które są w ciąży i u których stwierdzono poważne wady rozwojowe płodu i chcą przerwać te ciąże, mogą kontaktować się z Women on Web, aby uzyskać dostęp do aborcji medycznej”.  -Dr Rebecca Gomperts, Dyrektorka of Women on Web

Aby przekazać darowiznę:https://www.womenonweb.org/en/page/20533/donate-with-paypal