Using the pill misoprostol

mga tanong at kasagutan

Tulungan nyo ako, hindi ko kagustuhang mabuntis, ano ang maaari kong gawin?

Warning, fake abortion pills for sale online!!

There are a lot of websites that pretend to be partners of Women on Waves