Darmowe recepty elektroniczne na antykoncepcję awaryjną w Polsce!

Wczoraj, 25. maja 2017, polski rząd zagłosował za ograniczeniem dostępu do każdego typu antykoncepcji awaryjnej poprzez wprowadzenie wymogu okazania recepty przed jej zakupem.
Środki antykoncepcji awaryjnej są dostępne bez recepty w prawie wszystkich krajach europejskich.
W odpowiedzi na naruszenie podstawowych praw kobiet Women on Web zapewni od tej pory wszystkim kobietom bezpłatne recepty, wystawiane przez lekarza europejskiego.

Zgodnie z przepisami - apteki w każdym kraju europejskim mają obowiązek realizować takie recepty.

Po wydrukowaniu recepty możesz więc udać się do polskiej apteki, aby wykupić antykoncepcję awaryjną

Kobiety, które potrzebują tej recepty powinny wypełnić konsultacje on-line na antykoncepcję awaryjną.

Antykoncepcja awaryjna zapobiega nieplanowanej ciąży poprzez opóźnienie owulacji. 
Musi być zażyta do 3 lub do 5 dni od niezabezpieczonego stosunku seksualnego. Jednak im szybciej zostanie zażyta - tym jest skuteczniejsza. 
Dlatego wprowadzanie recept na te leki powoduje uniemożliwianie ich terminowego użycia.

Ograniczając dostęp do tych leków, Polska narusza podstawowe przepisy ustanowione przez Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, w tym dostępność i dostęp do szerokiego zakresu metod antykoncepcyjnych, w tym antykoncepcji awaryjnej [2]. Komisja ONZ ds. Informacji o prawach gospodarczych, społecznych i kulturalnych uznaje, że brak dostępności towarów i usług z powodów politycznych lub praktyk opartych na ideologii, takich jak odmowa świadczenia usług opartych na sumieniu, nie może stanowić przeszkody w dostępie do usług(3).
Aby uzyskać wiecej informacji - prosimy dzwonić:

+ 31 6 52 05 25 61 
+ 31 6 24 19 55 06
+ 31 6 87 930 022

 

 


[1] http://europa.eu/youreurope/citizens/health/help-from-the-pharmacy/prescription/index_en.htm 

[2] UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “General Comment No. 22 (2016) on the Right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)” http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWsUe7N8TLm%2BP3HJPzxjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3Ylzg, para.13

[3] Ibid., para 14