கருக்கலைப்பை செய்துக்கொள்ள முடிவெடுத்த ஒரு பெண்ணால் மருத்துவரிடம் கருக்கலைப்பு பெற முடியவில்லை என்றால், உலக சுகாதார அமைப்பின் வெப்சைட்டிலுள்ள நெறிமுறையை பயன் படுத்தி, தனியாகவே மைசோபிராஸ்டால் மாத்திரை மூலம் கருக்கலைப்பை பாதுகாப்பாக செய்துக்கொள்ள முடியும். இந்த நெறிமுறை 9 வாரம் வரை மட்டுமே  பயன்படுத்தலாம்.

 

Nazwa pliku Dear_Stacy_TAMIL.mov
MIME video/quicktime
Rozmiary 0 x 0 pikseli
Rozmiar 78.5 MB
Wgrane 2015-04-08 17:21
Odnośniki Pobierz plik | Zobacz w przeglądarce