Belgie, organisaties en klinieken

Abortus is op verzoek legaal in België tot 12 weken na de conceptie (dat betekent tot 14 weken sinds LMP: Last Menstrual Period)

Chirurgische abortus, Mifepriston en Misoprostol zijn beschikbaar in abortusklinieken, sommige centra voor gezinsplanning en sommige ziekenhuizen (abortus is verkrijgen in katholieke ziekenhuizen).

In uw land zijn abortusdiensten legaal en tegen zeer lage kosten beschikbaar als u een mutualiteitsnummer heeft. In abortuscentra en centra voor gezinsplanning, als u een mutualiteitsnummer heeft dat afhankelijk is van uw echtgenoot of ouders, zullen noch uw echtgenoot noch uw ouders worden geïnformeerd over de terugbetaling van de abortus. Dit is officieel geregeld om de privacy van vrouwen en meisjes te beschermen. Als je geen ziektekostenverzekering hebt (geen mutualiteit) en je hebt financiële problemen, dan zullen abortuscentra en centra voor gezinsplanning proberen een oplossing te vinden.

Niet alle centra voeren abortussen uit tussen 12 en 14 weken.

Adressen van klinieken zijn te vinden op:

die abortussen uitvoeren in het Franstalige deel van België: "pratique l’IVG"

 

Belgium

Abortion is legal in Belgium till 12 weeks of pregnancy. Mifepriston and…