Iedere 9 minuten overlijdt een vrouw onnodig aan de gevolgen van een illegale en onveilige abortus.

 

Geri Santoro

Abortus is een van de vaakst uitgevoerde medische ingrepen. Het illegaal maken van abortus doet het aantal abortussen niet dalen. Van de 42 miljoen abortussen die elk jaar worden uitgevoerd zijn er 20 miljoen illegaal en onveilig. Legalisering van abortus kan onnodig lijden en sterven van vrouwen voorkomen.

Van alle zwangerschappen in de wereld is meer dan 1/3 niet gepland. Elk jaar kiest bijna 1/4 van alle zwangere vrouwen in de wereld voor een abortus. De wettelijke status van abortus heeft weinig invloed op het gemiddelde aantal abortussen. In landen waar abortus verboden is worden meestal onveilige abortusmethoden toegepast.Vooral vrouwen zonder financiële middelen die hun toevlucht zoeken tot onveilige abortusmethoden, waardoor elke 8 minuten een vrouw overlijdt.

Op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Cairo is vastgesteld dat onveilige abortus een zeer groot probleem voor de volksgezondheid is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat van de 42 miljoen zwangerschappen die elk jaar worden afgebroken door abortus er 20 miljoen onder onveilige omstandigheden en in een ongunstig sociaal en wettelijk klimaat plaatsvinden, waardoor ongeveer 47.000 doden per jaar vallen als gevolg van infectie, bloedingen, beschadiging van de baarmoeder en de toxische effecten van middelen die gebruikt worden om abortus op te wekken.

Op dit moment woont ongeveer 25% van de wereldbevolking in 54 landen (vooral in Afrika, Latijns Amerika en Azië) met zeer restrictieve wetten, die abortus totaal verbieden of alleen toestaan om het leven van de zwangere vrouw te redden.

Hoe armer vrouwen zijn, hoe waarschijnlijker het is dat zij wanneer zij ongewenst zwanger zijn- zelf een abortus zullen opwekken of naar iemand toegaan zonder medische opleiding, waardoor gezondheidsrisico's en het risico van ziekenhuisopname als gevolg van complicaties toenemen. De beschikbaarheid van veilige en vooral betaalbare abortus zal ook van inlvoed zijn op de toekomstige financiële situatie van deze vrouwen en/of hun gezinnen en kan daarom worden beschouwd als een onderdeel van de armoedebestrijding.

In Roemenië is een unieke case-study gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de beslissing tot een onveilige abortus: in 1966 werd beperkende wetgeving van kracht op abortus en het sterftecijfer onder zwangere vrouwen in relatie tot abortus steeg sterk, naar tien keer het gemiddelde voor de rest van Europa. In 1989 werd abortus op verzoek weer toegestaan en daalde het sterftecijfer onder zwangere vrouwen sterk. Nederland daarentegen heeft het laagste aantal geregistreerde abortussen vanwege een vrije abortuswetgeving als onderdeel van een uitgebreid raamwerk dat onder andere seksuele voorlichting op alle scholen omvat, gemakkelijke toegankelijkheid van alle methoden van geboorteregeling, plus de verstrekking van anticonceptie in noodgevallen. Van de 29.266 abortussen die in 1997 in dit land zijn verricht was het percentage complicaties voor behandeling in het eerste trimester 0,3%, zonder één enkel sterfgeval.

Restrictieve abortuswetgeving schendt het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, zoals dat is vastgelegd in akkoorden die zijn gesloten tijdens de Internationale VN-Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Cairo, de Vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 1, 3, 12, 19 en 27.1).