Irlands regering stoppar folkomröstning för abort _ Offensiv 2016.pdf

Irlands regering stoppar folkomröstning för abort _ Offensiv 2016.pdf

Media about abortion in Ireland

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/dec/01/belfast-ruling-women