کمک کنید، من دچار حاملگی ناخواسته شدم، چیکار باید بکنم؟

  • اگر شما در کشوری زندگی‌ می‌کنید که سقط جنین از راه مطمئن و قانونی امکان پذیر است: به وب سایت Sexual  http://www.womenonwaves.org/en/map/country مراجعه کنید و با انتخاب کشور محل سوکنت خود فهرست کلینیک‌های موجود را برسی‌ کنید. 
  • اگر شما در کشوری زندگی‌ می‌کنید که دسترسی‌ به سقط جنین مطمئن و قانونی نیست: به وب سایت org.womenonweb.www مراجعه کنید. women on web یک سرویس مرجع کنندهٔ اینترنتی است برای راهنمایی‌ کردن خانوم‌هایی‌ که در این نقاط زندگی‌ میکنند. با اهدای ۷۰ یورو به این مرجع شما یک کیت سقط جنین دریافت خواهید کرد.(کیت شامل mifepriston و misoprostol که ۹۹% موثر در القأ سقط جنین می‌باشد).

در بعضی‌ از کشورها که دسترسی مطمئن و قانونی به سقط جنین وجود ندارد، داروی misoprostol آسان تهیه میشود و ممکن است از مرجع womenonweb ارزان تر باشد. استفاده از misoprostol به تنهایی‌ ۸۰% موثر می‌باشد. اگر تصمیم به القأ سقط جنین با این دارو به تنهایی‌ دارید لطفا به این وب سایت www.womenonwaves.org/set-274-en.htmlرجوع کنید. 
اگر محل زندگی‌ شما به کشوری که سقط جنین قانونی‌ می‌باشد نزدیک است، میتوانید سفر کردن را در نظر بگیرید. برای اطلاعات کلینیک‌های سقط جنین به این صفحه رفتهle-456-en.html?lang=en www.womenonwaves.org/articو روی کشور خود کلیک کنید.