Feiten en Fabels

Er zijn een aantal hardnekkige fabels over abortus die niet juist zijn:

Abortus en veiligheid

Het is een fabel dat abortus gevaarlijk is. Complicaties, zoals een ziekenhuisopname in verband met ernstig bloedverlies of infectie komt heel zelden voor (bij minder dan 3 van de 1000 behandelingen). Een abortus in Nederland is zelfs veiliger dan een bevalling.

Abortus en een volgende zwangerschap.

Het is een fabel dat de abortuspil of een vacuümaspiratie ernstige gevolgen hebben voor een volgende zwangerschap. Abortus verhoogt niet de kans op een miskraam, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of een voorliggende placenta in een volgende zwangerschap. Misschien is de kans op een vroeggeboorte in een volgende zwangerschap iets groter na een curettage dan na gebruik van de abortuspil. Helemaal zeker is dat niet.

Nogal eens zijn vrouwen bang voor onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid na een abortus. Een abortus op zich vermindert je vruchtbaarheid niet. Bedenk wel dat leeftijd belangrijk is. Ben je 39 jaar, dan ben je veel minder vruchtbaar dan als je 19 jaar bent. 

Een eileiderontsteking, PID (pelvic inflammatory disease) kan ontstaan na een abortus, maar ook spontaan, na het plaatsen van een spiraaltje, na een miskraam of een bevalling. Vaak speelt er een chlamydia-infectie. Om een eileiderontsteking te voorkomen, adviseert de arts antibiotica direct na een curettage. Bij een medicamenteuze afbreking gebeurt dit niet als routine, tenzij je aangeeft dat je denkt dat je een grote kans hebt op een chlamydia-infectie. Bespreek dit met de arts.

Verklevingen in de baarmoeder na een curettage komen bij minder dan 1 op de 100 vrouwen voor, maar dit leidt slechts zeer zelden tot verminderde vruchtbaarheid.

Psychische klachten na een abortus

Het is een fabel dat een abortus de kans op psychische klachten verhoogt. Na een abortus kunnen vrouwen en hun partners gevoelens hebben van leegte en verdriet maar ook van opluchting. Abortus kan een stressvolle levensgebeurtenis zijn, maar onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen die een abortus doen geen verhoogd risico hebben op psychische problemen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een zogenaamde ‘post-abortus syndroom’ waar anti-abortus organisaties het regelmatig over hebben. Wel is het belangrijk dat de abortus jouw eigen weloverwogen keuze is.

Abortus en borstkanker

Het is ook een fabel dat abortus de kans op borstkanker verhoogt. De kans op borstkanker hangt samen met hoe vaak je menstrueert. Krijg je veel kinderen en geef je langdurig borstvoeding, dan menstrueer je al deze maanden niet. Dat vermindert de kans op borstkanker. Als je een zwangerschap afbreekt, blijft je kans op borstkanker hetzelfde alsof je niet zwanger zou zijn geweest. Het is dus zeker, dat een abortus je kans op borstkanker niet verhoogt, zoals de anti-abortuspropaganda beweert.