Algemene informatie over abortus

Ben je minder dan 17 dagen overtijd? Dan kun je een overtijdbehandeling krijgen. Dit kan bij abortusklinieken en ook sommige huisartsen. De eerste dag van je laatste menstruatie is dan minder dan 6 weken en 3 dagen geleden. Als de echo dit ook aangeeft, heb je geen verplichte bedenktijd. Je hoeft dan geen 5 dagen na te denken.

Ben je 17 dagen of meer overtijd, dus meer dan 6 weken en 2 dagen na de eerste dag van je laatste menstruatie, dan heb je een verplichte bedenktijd van 5 dagen. Deze 5 dagen gaan in vanaf je een eerste gesprek met een arts over je wens voor een abortus. Je hebt een bewijs nodig van dit gesprek. Zie verder onder ‘Wat moet ik regelen’.

Een echo geeft aan hoever zwanger je bent. Indien een echo via de buik geen duidelijk beeld geeft, zal een inwendige echo gedaan moeten worden. Bij een inwendige echo brengt de arts een dunne staaf in de vagina. De zwangerschapsduur zoals de echo aangeeft is soms anders dan de duur van de zwangerschap die je zelf berekende. De echo-meting bepaalt welke behandeling de arts je aanbiedt. Bedenk van tevoren of je wel of niet mee wilt kijken met de echo.

Een zwangerschap van minder dan 5 weken is vaak nog niet te zien op de echo. In abortusklinieken moet je dan soms nog ruim 1 week wachten voordat ze je wil behandelen. De kliniek van Women on Waves kan je wel direct behandelen.

Een zeer vroege zwangerschapsafbreking (VEMA: Very Early Medical Abortion) is mogelijk als de zwangerschap op de echo niet zichtbaar is. Na bepaling van het zwangerschapshormoon in het bloed krijg je de abortuspil. Een week later wordt nogmaals bloedonderzoek gedaan. Het zwangerschapshormoon moet dan veel minder aanwezig zijn. Slechts enkele abortusklinieken bieden een VEMA aan. Ook een enkele huisarts doet dit. Je kunt hiernaar informeren.

Na een abortus is het normaal dat gevoelens van opluchting en verdriet elkaar afwisselen. Het kan even duren voordat zwangerschapsverschijnselen zoals opgezette borsten verminderen. Klachten zoals misselijkheid en braken verdwijnen meestal snel. 

Twijfel je of je een abortus wil? Lees hier wat je kan doen