Bijlagen

 

Dit zijn de bronnen van de text in de brief.

dbp

1- Abortus in het buitenland, Kamerstuk, 14 september 2005, IBE/E - 2614623
www.minvws.nl/kamerstukken/ibe/2005/abortus-in-het-buitenland.asp

2- An Investigation into the BPAS response to request for late abortions, conclusie 43, blz 22, September 2005, www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4119591

3- Antwoorden op kamervragen van Arib over late abortussen in Spanje, Kamerstuk, 16 maart 2007, PG-K-U-2728866, 15 maart 2007, www.minvws.nl/kamerstukken/pg/2007/antwoorden-op-kamervragen-van-arib-over-late-abortussen-in-spanje.asp

4- Antwoorden op kamervragen van Rouvoet over extreem late abortussen in Spanje
Kamerstuk, 15 maart 2007, PG-K-U-2728862, 15 maart 2007, www.minvws.nl/kamerstukken/pg/2007/antwoorden-op-kamervragen-van-rouvoet-over-extreem-late-abortussen-in-spanje.asp

5-www.catholic.org/international/international_story.php?id=26132

6- Rapport van Lancker A5-00223/2002

7- Fourth World Conference on Women Beijing, China; 1995, Beijing Declaration and Platform for Action. paragraaf 106 k

8- Committee on the Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) general recommendation no 24: elaboration of article 12 (1999), Paragraph 31

9- Deze voordracht ontbreekt op de pagina www.minbuza.nl/nl/actueel/speeches, zie echter www.minbuza.nl/nl/actueel/brievenparlement,2007/11/Beantwoording-vragen-van-het-lid-Gill-ard-over-het.html

10- Zoals onderstaande curve laat zien, zal een zwangere van 22 weken gemiddeld een DBP (grootte van het hoofd van de foetus) hebben van 5.6. De DBP bij een relatief kleine foetus kan echter 5.1 zijn, en bij een relatief grote foetus 6.6, waarbij 5% van de foetussen zelfs een nog groter hoofd zal hebben.
In verband met deze variatie in DBP hanteren Nederlandse abortusklinieken niet de gemiddelde DBP passend bij 24 weken (6.2) als grens, maar een DBP van 5.6. Zelfs bij een kleine foetus zal dan de zwangerschapsduur niet verder zijn dan 24 weken. Gesteld dat de vrouw 22 weken zou zijn geweest, met een relatief grote foetus, dan kan zij zoals bovenstaande tabel laat zien, een foetus gehad hebben met een DBP van 6.6 of meer. Daarmee zal een Nederlandse abortuskliniek haar geen abortus verlenen, zelfs indien zij zeker is van de termijn van haar zwangerschap.
Gesteld dat de vrouw 23 weken en 6 dagen zou zijn geweest, binnen de formeel toegestane periode voor zwangerschapsafbreking, dan kan de DBP variëren tussen de 5.8 en 7.2 bij een kleine respectievelijk grote foetus. Deze laatste maat kan ook passen bij een kleine foetus van 28 weken.